Вы здесь: Главная страница - Государственный реестр семян

Реестр

Редиска

  Код Название Год Регион Оригинатор Признак            
        допуска Патенто - обладатель 1 2 3 4 5 6 7
Редис ( Raphanus sativus L. var.sativus )
  9704980 18 ДНЕЙ 2003 * 1024, 956       03   со уц
® 9153875 АЛЕНКА 2010 * 6850 / 6850       03   со ок
® 9052073 АЛЕШКА 2010 * 7664 / 7664 F1     02   со ок
  9052906 АМУР 2010 * 4256, 159       03   со по
  9253219 АНАБЕЛЬ 2009 * 770 F1     04   со ок
  9359070 АНЖЕЛИКА 2008 * 6850       03   со уц
® 9252283 АРИЯ 2008 * 150 / 150       03   со уц
® 9553506 АСКАНИЯ 2005 * 5223 / 5223       03   со эл
  9359074 БАРОН 2008 * 6850       03   со эл
® 9463002 БЕЛЫЕ НОЧИ 2008 * 2877 / 2877       05   со ок
  9359884 БЕЛЫЙ ЗЕФИР 2008 * 2       03   со ок
  9463867 БЕЛЫЙ КЛЫК 2007 * 4256       05   со св
® 9252712 БОДРОСТЬ 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9153916 БОРЬКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  8853033 БУСИНКА 2011 * 13954       03   со ок
  8902194 ВАРИАНТ 1992 * 150       03   со ок
  8953946 ВЕНА 2011 * 3906       03   со ок
  9550038 ВЕРА МС 1997 * 12572       05   со ок
  9359201 ВИРАЖ 2008 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со ок
  5000939 ВИРОВСКИЙ БЕЛЫЙ 1956 * 142       05   со ок
  9153877 ВНУЧКИНА РАДОСТЬ 2012 * 6850       07   со ок
® 9463533 ВСЕСЕЗОННЫЙ 2007 * 4300 / 4300       03   со ок
  9358961 ВУЛКАН 2008 * 8469, 15233, 13954       07   со кс
  5700400 ВЮРЦБУРГСКИЙ 59 1957 * 5946       06   со ок
  9908390 ГЛОБУС 2002 * 5223 F1     03   со ок
  9154553 ГЛОРИЕТ 2010 * 9801 F1     05   со ок
  8853032 ГУСАР 2011 * 13954       03   со ок
  9463157 ДАБЕЛ 2006 * 770 F1     04   со ок
® 9358924 ДАМСКИЙ КАПРИЗ 2008 * 9399, 10070 / 9399, 10070       03   со ок
  9359428 ДАНКО 2008 * 4256       03   со ок
  9403060 ДЕКА 1995 * 1085           зг ок
® 9052071 ДЕТСКИЙ 2010 * 7664 / 7664 F1     02   со ок
  9359493 ДЖОЛИ 2008 * 9521       02   со ок
  8953822 ДИЕГО 2011 * 763 F1     03   со ок
  9553188 ДОНАР 2005 * 5703 F1     03   со ок
  5600642 ДУНГАНСКИЙ 12/8 1956 * 6776       07   со по
  9464398 ДУРО КРАСНОДАРСКОЕ 2007 * 10571       05   со ок
  6300731 ЖАРА 1956 * 5946, 4300, 5818, 6855, 12754       03   со ок
  9464392 ЗАРНИЦА 2008 * 2       05   со ок
  6601120 ЗАРЯ 1971 * 159, 5818, 4256       03   со ок
  9601414 ЗЛАТА 1998 * 12572       03   со ок
® 9609738 ИГОРЕК 2004 * 2895 / 2895       03   со ок
  9052113 ИМПЕРИАЛ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9358960 КАЙМАН 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9553457 КАМЕЛОТ 2005 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9052910 КАРДИНАЛ 2010 * 4256, 159       03   со по
  9052606 КАРИНА 2011 * 13063       03   со ок
  8755550 КАРМЕЛИТА 2012 * 4256, 159       03   со ок
  9553612 КАРМЕН 2006 * 4256       03   со ок
  9463707 КАСПАР 2007 * 5703 F1     03   со ок
  8606188 КВАРТА 1989 * 159           зг ок
  9359441 КВИК 2008 * 1024, 142, 14655       05   со эл
® 9358926 КИНГ-КОНГ 2008 * 10070, 9399 / 10070, 9399       03   со ок
® 9359609 КИС-КИС 2008 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9252713 КЛАД 2009 * 4300 / 4300       03   со по
® 9252715 КЛУБОК 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
  9358967 КОНТРАСТ 2009 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
® 8953783 КОРМИЛЕЦ 2011 * 4300 / 4300       03   со уц
  9705124 КОРОЛЕВА МАРГО 2003 * 150, 3164       03   со ок
® 9359071 КОРОЛЕВА РЫНКА 2008 * 6850 / 6850       02   со ок
  9811366 КОРСАР 2002 * 15233, 13954       03   со ок
  9810127 КОРУНД 2002 * 6375       03   со ок
® 9252560 КРАСА 2009 * 6850 / 6850       03   со ок
  9553390 КРАСА АЛТАЯ 2006 * 2       03   со ок
® 9358852 КРАСНО СОЛНЫШКО 2008 * 2877 / 2877       05   со ок
® 9153919 КРАСНОГОЛОВКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  5600669 КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН 1958 * 5946, 4300, 46, 6855     05   со уц
  9463658 КРИМСОН ГИАНТ ГЛОБ 2008 * 5112       05   со ок
  9358966 ЛИМАН 2009 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
  9463868 ЛЮБАВА 2007 * 4256       03   со уц
  9610414 ЛЮЦИНКА 2006 * 9275       03   со ок
® 9359611 МАЛАГА 2008 * 4300 / 4300       04   со ок
  9002073 МАРК 1993 * 159           зг ци
  9553526 МАЯК 2006 * 4256       03   со ок
  9610025 МЕРКАДО 2005 * 4256       05   со ок
® 8953792 МИЗИНЧИК 2011 * 4300 / 4300       03   со уц
  9359227 МОЛНИЯ 2008 * 7 F1     03   со ок
  8953360 МОНДИАЛ 2011 * 12058 F1     04   со ок
  8504830 МОХОВСКИЙ 1994 * 150, 6855       03   со ок
® 9359077 МУЛАТКА 2009 * 6850 / 6850       05   со эл
  8755547 НЕЖНОСТЬ 2012 * 4256, 159       03   со ок
  9359072 НОТА 2008 * 6850       03   со ок
® 9463531 НЯМ-НЯМ 2007 * 4300 / 4300       03   со ок
  9052114 ОДИССЕЙ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9553117 ОКТАВА 2005 * 4256       06   со ок
  9052162 ОСЕННИЙ ГИГАНТ 2010 * 4256       07   со эл
  9400010 ПАМЯТИ КВАСНИКОВА 1996 * 159       03   со ок
  9610384 ПАССИЯ 2005 * 9275       02   со уц
® 9153918 ПАШКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9052072 ПЕРВЕНЕЦ 2010 * 7664 / 7664 F1     03   со ок
® 9252714 ПИНГ ПОНГ 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9359106 ПОБЕДИТЕЛЬ 2008 * 10936 / 10936       03   со ок
  9705564 ПОКЕР 2004 * 768       04   со ок
  9601422 ПОЛИТЕЗ 1998 * 12572       03   со ок
  9462120 ПОЛКА 1996 * 9521       03   со ов
® 9359073 ПРЕМЬЕР 2008 * 6850 / 6850       03   со ок
  9908384 ПРЕСТО 2002 * 5223       03   со ок
® 9153876 ПРИНЦ ДАТСКИЙ 2010 * 6850 / 6850       03   со ок
  7103840 РАННИЙ КРАСНЫЙ 1978 * 15054           зг ок
  8755707 РАННИЙ ХРУСТИК 2012 * 8469, 15244       03   со ок
  9900969 РЕБЕЛ 2000 * 768       03   со ок
  9705565 РЕГГЕ 2004 * 768       05   со ок
  9053010 РЕГЕНТ 2010 * 10936       05   со ок
  9358964 РЕЗИДЕНТ 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9359508 РИЗЕНБУТТЕР 2009 * 1024       07   со св
  9800654 РИКА 1998 * 1085       03   со ци
  9358962 РИЧАРД 2008 * 8469, 15233, 13954       04   со оя
  9052328 РОВЕР 2010 * 768 F1     03   со по
  9462880 РОДОС 1996 * 5409, 6375       03   со ок
  4000650 РОЗОВО-КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ КОНЧИКОМ 1940 * 150, 4300, 6776, 5818, 6855, 220       03   со ок
  8853022 РОЗОВЫЙ БОЧОК 2011 * 13954       03   со эл
  9252903 РОЛЕКС 2008 * 768 F1     04   со ок
  9810887 РОНДАР 2002 * 5703 F1     03   со ок
  9551719 РОНДЕЕЛ 1999 * 1376       05   со ок
  5600677 РУБИН 1947 * 4300, 5818, 5946       03   со ок
  9810140 РУДОЛЬФ 2002 * 768 F1     03   со ок
  9052115 РУМЯНЕЦ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
  9464454 САКСА РС 2007 * 1024       05   со ок
  6701094 САРАТОВСКИЙ 1971 * 232       04   со по
  9052118 САХАРОК 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9601430 СВЕТЛЯЧОК 1998 * 12572       05   со св
  9359968 СЕЛЕСТА 2009 * 3906 F1     05   со ок
® 9358923 СИНИЙ ИНЕЙ 2007 * 10070, 9399 / 10070, 9399       05   со оя
  9552758 СЛАВА 1998 * 12572       03   со ци
® 9252561 СЛАДКОЕЖКА 2009 * 6850 / 6850       01   со уц
  9463534 СМАК 2007 * 4300       03   со ок
  9811418 СНЕГИРЕК 2002 * 5818, 1024, 11282       03   со ок
  9359069 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2008 * 6850       05   со уц
  9052116 СНЕЖОК 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
® 9253877 СОНАТА 2009 * 150 / 150       03   со ок
  9907725 СОРА 2001 * 770       03   со ок
  9705036 СОСУЛЬКА 2003 * 5818, 1024       07   со св
  8902208 СОФИТ 1993 * 150       03   со ок
  8953100 СПАРТАК 2010 * 4256, 159       03   со по
  9052117 СПАРТАНЕЦ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9359306 СПРИНГСТАР 2008 * 5703 F1     02   со ок
  9358963 СПРИНТЕР 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9359202 СТИМУЛ 2008 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со эл
® 9605649 СТОЙКИЙ 1997 * 232 / 232       03   со ок
  8853517 СУПЕРСТАР 2012 * 11042       03   со ок
  9901507 ТАРЗАН 2000 * 3906 F1     04   со ок
  6701108 ТЕПЛИЧНЫЙ 1970 * 5946, 159           зг оо
  7103859 ТЕПЛИЧНЫЙ ГРИБОВСКИЙ 1977 * 150             ок
  8853852 ТИНТО 2012 * 816 F1     02   со ок
  8802173 ТОГУЛ 1991 * 2       03   со оо
  9908383 ТОРЕРО 2002 * 5223 F1     03   со ок
® 8953791 УДАЛЕЦ 2011 * 4300 / 4300       05   со ок
  9154076 УДАЧА 2010 * 4256, 159       07   со уц
  9358766 ФАРАОН 2008 * 12572       03   со ок
® 9705125 ФЕЯ 2003 * 150, 3164 / 150, 3164, 4300       03   со ок
  9553832 ФЛАМИНГО РОЗОВЫЙ 2007 * 142, 1024       03   со эл
  9358965 ФОКС 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9358765 ФОРТУНА 2008 * 12572       03   со ок
  9811293 ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК 2003 * 1024       03   со уц
  9551697 ХЕЛРО 1997 * 1376           зг ок
® 9252616 ХРУСТ 2009 * 6850 / 6850       03   со эл
® 9153917 ЧАРОДЕЙ 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  9601457 ЧЕМПИОН 1999 * 5818, 12572       03   со ок
  9358849 ЧЕРРИЭТ 2007 * 9801 F1     06   со ок
  9610422 ШЬНЕЖКА 2006 * 9275       07   со по
  9359305 ЭВОСТАР 2008 * 5703 F1     04   со ок
  7709161 ЭРТАПИШАР 1981 * 5946       04   со по
® 9553507 ЭСПРЕССО 2005 * 5223 / 5223 F1     03   со ок
  8953104 ЮБИЛЕЙНЫЙ 2010 * 4256, 159       05   со ок
  9464240 ЮТШЭНКА 2008 * 9275       03   со эл
  9252195 ЯНОКС 2008 * 770 F1     03   со ок
  9607617 ЯХОНТ 2000 * 2       03   со ок
® 9252716 ЯШКА 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
                         
Редька ( Raphanus sativus L. var. sativus )
  9610417 АГАТА 2006 * 9275     ле     со  
  6001483 ГРАЙВОРОНСКАЯ 1960 * 150     зи        
  9400036 ДЕЛИКАТЕС 1998 * 159     ле     сз  
  5000904 ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ БЕЛАЯ 1950 * 150     зи        
  5000912 ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ 1950 * 150, 5818, 6855     зи        
® 9902937 ЛЕВИНА 2000 * 165 / 165     зи     со  
® 9253178 ЛЕКАРЬ 2008 * 4300 / 4300     зи     со  
  9705037 МАЙСКАЯ 2006 * 5818, 1024     ле     со  
  9463651 МЮНХЕН БИР 2007 * 5112     ле     со  
  9464247 НЕГРИТЯНКА 2007 * 6850     зи     со  
  9553605 НОЧКА 2006 * 4256     зи     со  
  9155056 НОЧНАЯ КРАСАВИЦА 2010 * 945     зи     со  
  5200458 ОДЕССКАЯ 5 1960 * 5946     ле        
® 8953935 ПИКОВАЯ ДАМА 2011 * 7664 / 7664     зи     со  
  8755708 СВАХА 2012 * 8469, 15244     по     со  
  8755709 ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 2012 * 8469, 15244     зи     со  
  9553604 ЦИЛИНДРА 2006 * 4256     зи     со  
  9601465 ЧЕРНАВКА 1998 * 12572     зи     со  
                         
Редька китайская (лоба) ( Raphanus sativus L.convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo )
  9553864 БАРЫНЯ 2006 * 4256     зи     со  
  9464324 ЗАРЕВО 2007 * 4256     ле     со  
® 9463548 ЗЕЛЕНАЯ БОГИНЯ 2006 * 4300 / 4300     ле     со  
  7605676 КЛЫК СЛОНА 1977 * 5946, 5818     ле        
  9463796 КРАСАВИЦА ПОДМОСКОВЬЯ 2007 * 150     по     со  
  9601490 ЛАДУШКА 1997 * 12572     ле     со  
  9705748 МАЛИНОВЫЙ ШАР 2005 * 945     по     со  
  9463686 МАРГЕЛАНСКАЯ 2007 * 5112, 4256     зи     со  
  8954117 МИСАТО РЕД 2012 * 9801     по     со  
  8755703 ПОДНЕБЕСНАЯ 2012 * 8469, 15244     по     со  
  9052685 РЕД МИТ 2011 * 12490     ле     со  
  9809457 СЕВЕРЯНКА 2001 * 2     по     со  
  9601473 СУЛТАН 1997 * 12572     ле     со  
  9359212 ХОЗЯЮШКА 2008 * 4256     зи     со  
  9052681 ЭЙС СПРИНГ 2011 * 13074 F1   ле     со  
  8853069 ЭСМЕРАЛЬДА 2011 * 6850     ле     со  
                         
Редька масличная (салатная) ( Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. )
® 9705635 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 2003 * 150 / 150   са   02   со  
                         
Репа ( Brassica rapa L. var. rapa. (L.) Thell. )
  9463641 БЕЛОСНЕЖКА 2007 * 5112           со  
  9052503 БИРЮЗА 2010 * 150         ли со  
® 9052317 ВНУЧКА 2010 * 4300 / 4300           со  
  9301437 ГЕЙША 1994 * 150           со  
  9463662 ГОЛДЕН БОЛЛ 2007 * 12754           со  
  8853021 ДУНЯША 2011 * 13954           со  
® 9052318 ЖУЧКА 2010 * 4300 / 4300           со  
  9553524 КОМЕТА 2006 * 4256           со  
  8853020 КОРМИЛИЦА 2011 * 13954           со  
  9705123 ЛИРА 2003 * 150           со  
  9553525 ЛУНА 2006 * 4256           со  
  9553405 ОРБИТА 2006 * 4256           со  
  3800717 ПЕТРОВСКАЯ 1 1950 * 150              
  8954482 ПУРПУРНАЯ ПРИМОРЬЯ 2011 * 945           со  
  9051876 ПУРПУРНАЯ С БЕЛЫМ КОНЧИКОМ 2010 * 6850           со  
  9705430 САПФИР 2003 * 150       03 ли со  
  9052505 СЕЛЕКТА 2010 * 150         ли со  
  9809791 СНЕГУРОЧКА 2000 * 150           со  
  9463797 ЮБИЛЕЙНАЯ 85 2007 * 150           со  
 

Капуста 2

  Код Название Год Регион допуска Оригинатор/ Патентообладатель Признак
1 2 3 4 5 6 7
Капуста брокколи ( Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. )
  9153794 АГАССИ 2009 * 12058 F1     07   со  
  9252524 АЙРОНМЕН 2008 * 12323 F1     06   со  
  9359220 БАТАВИЯ 2008 * 768 F1     05   со  
  8853785 БЕЛСТАР 2012 * 768 F1     07   со  
  8853786 БОМОНТ 2012 * 768 F1     07   со  
  9610387 ВЯРУС 2005 * 9275       03   со  
  9359135 ГНОМ 2007 * 6850       05   со  
  9359513 ГРИН МЭДЖИК 2008 * 9801 F1     03   со  
® 8952941 КУДРЯВАЯ ГОЛОВА 2010 * 6850 / 6850       05   со  
  9811436 ЛАКИ 2003 * 768 F1     06   со  
  9600531 ЛИНДА 1997 * 12572       05   со  
  9252526 ЛОРД 2008 * 12323 F1     09   со  
  9553709 МАРАТОН 2006 * 9801 F1     07   со  
  8853009 МАЧО 2011 * 13954 F1     04   со  
  9154948 МОНАКО 2012 * 5703 F1     07   со  
  9154949 МОНОПОЛИ 2012 * 5703 F1     07   со  
  9810888 МОНТЕРЕЙ 2002 * 5703 F1     06   со  
  9553178 МОНТОП 2006 * 5703 F1     05   со  
  8954120 ПАРТЕНОН 2011 * 9801 F1     07   со  
  8854511 РОННИ 2013 * 13438 F1     05   со  
  8755656 СЕРФИНГ 2012 * 8469, 13954 F1     05   со  
  8403406 ТОНУС 1986 * 150       03   со  
  9802819 ФИЕСТА 1999 * 768 F1     04   со  
  9463934 ФОРТУНА 2007 * 4256       05   со  
  9610389 ЦЕЗАР 2005 * 9275       05   со  
  9553590 ЮНГА 2005 * 15054 F1     01   со  
                         
Капуста брюссельская ( Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker )
  8853269 ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ 2011 * 6850       05   со  
  5000335 ГЕРКУЛЕС 1950 * 150       06   со  
  8853013 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ 2011 * 13954 F1     05   со  
  9463513 ДИАБЛО 2006 * 768 F1     04   со  
  9600515 КАСИО 1997 * 12572       05   со  
  8853012 КОМАНДОР 2011 * 13954       06   со  
  9552456 РОЗЕЛЛА 1995 * 6375       04   со  
  9252828 САПФИР 2009 * 4256       07   со  
  9359219 ФРАНКЛИН 2007 * 768 F1     02   со  
                         
Капуста декоративная ( Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. )
  9253652 АССОЛЬ 2008 * 150           со  
  9051899 АФРОДИТА 2009 * 142           со  
  9811588 ИСКОРКА 2002 * 150           со  
  9253650 КАПРИЗ 2008 * 150           со  
  9051900 КАРМЕНСИТА 2009 * 142           со  
  9253651 КОРАЛЛ 2008 * 150           со  
  9811589 КРАСКИ ВОСТОКА 2002 * 150           со  
  9811585 МАЛИНОВКА 2002 * 150           со  
  9811586 ОСЕННИЙ ВАЛЬС 2002 * 150           со  
  9811591 ПАЛЬМИРА 2002 * 150           со  
  9253653 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2008 * 150           со  
  9811590 ЭСТАФЕТА 2002 * 150           со  
                         
Капуста китайская ( Brassica chinensis L. )
  9908412 АЛЕНУШКА 2002 * 142, 5818, 14655           со  
  9904085 ВЕСНЯНКА 2000 * 150           со  
  9358771 ГОЛУБА 2007 * 6850 F1         со  
® 9051902 КОРОЛЛА 2010 * 142 / 142           со  
  9903330 ЛАСТОЧКА 2000 * 150           со  
  9908161 ЛЕБЕДУШКА 2001 * 142, 5946           со  
  9907998 ПАВА 2001 * 142, 14655           со  
® 9153763 ПАМЯТИ ПОПОВОЙ 2009 * 150 / 150 F1         со  
  9358738 ХОЛОДОК 2007 * 6850 F1         со  
  9358739 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 2007 * 6850           со  
® 9051901 ЮНА 2010 * 142 / 142 F1         со  
                         
Капуста кольраби ( Brassica oleracea L. var. gongylodes L. )
  9600469 АТЕНА 1997 * 12572       03   со  
  6200311 ВЕНСКАЯ БЕЛАЯ 1350 1965 * 150, 4300       03   со  
  9550097 ВИОЛЕТА 1995 * 12572       07   со  
  9550119 ГИГАНТ 1995 * 12572       07   со  
  9463933 ГУЛЛИВЕР 2007 * 4256       05   со  
  9705391 ЕДЕР РЗ 2003 * 1376 F1     05   со  
  9600523 КАРТАГО 1997 * 12572 F1     05   со  
  9705561 КОЛИБРИ 2004 * 768 F1     07   со  
  9350608 КОРИСТ 1993 * 768 F1     04   со  
  9900896 КОССАК 2000 * 768 F1     07   со  
  9464322 МАДОННА 2007 * 4256       05   со  
  9252183 ПИКАНТ 2008 * 6850       01   со  
  8853014 ПОВАРИХА 2011 * 13954       03   со  
  9252184 СМАК 2008 * 6850       03   со  
  9252709 СОНАТА 2008 * 150 F1     03   со  
                         
Капуста краснокочанная ( Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) )
  9359356 АВАНГАРД 2007 * 15054 F1     05   со  
  9359803 АНТРАЦИТ 2007 * 11042       05   со  
  9350616 АУТОРО 1993 * 768 F1     06   со  
  9154635 БЕНЕФИС 2010 * 15054 F1     03   со  
  3800482 ГАКО 1943 * 150       06   со  
  8853267 ГАРАТ 2011 * 8469, 15233 F1     05   со  
® 9252832 ЖАР-ПТИЦА 2008 * 4300 / 4300       05   со  
  9608753 КАЛИБОС 1997 * 12572       05   со  
  3800490 КАМЕННАЯ ГОЛОВКА 447 1943 * 150       05   со  
  8853787 КЛИМАРО 2012 * 768 F1     07   со  
  9705307 ЛЕКТРО 2004 * 768 F1     07   со  
  9359076 ЛЮДМИЛА 2007 * 6850 F1     03   со  
  9550178 МАРС МС 1995 * 12572       05   со  
  6900801 МИХНЕВСКАЯ 1973 * 5946       05   со  
  8755721 МИХНЕВСКАЯ КРАСАВИЦА 2012 * 164       05   со  
  8853203 НУРИМА 2012 * 12058 F1     03   со  
  9154821 ОТРАДА 2010 * 15054 F1     07   со  
  9359181 ПОБЕДА 2008 * 4256       05   со  
  9802770 ПРИМЕРО 1999 * 768 F1     03   со  
  9359804 РАНИТОП 2007 * 11042       03   со  
  9610002 РАНЧЕРО 2005 * 768 F1     03   со  
  9359573 РЕБЕККА 2010 * 5703 F1     05   со  
  9253844 РЕБОЛ 2008 * 5703 F1     03   со  
  9553671 РЕГИЛИУС 2006 * 5703 F1     07   со  
  9252535 РЕД ДИНАСТИ 2008 * 12323 F1     04   со  
  9359496 РЕДКАП 2011 * 9521 F1     05   со  
  9705393 РЕДМА РЗ 2003 * 4957 F1     05   со  
  9552014 РОДИМА 1996 * 1376 F1     07   со  
  8854089 РОКСИ 2012 * 12323 F1     08   со  
  9358727 РУБИН 2007 * 9521 F1     05   со  
  9550186 РУБИН МС 1995 * 12572       05   со  
  9358803 РЭД ДЖЕВЕЛ 2008 * 9801 F1     03   со  
  8954133 РЭД КУК 2011 * 13922 F1     07   со  
  9359075 СИЗАЯ ГОЛУБКА 2007 * 6850       05   со  
® 9252831 ФАБЕРЖЕ 2008 * 4300 / 4300       03   со  
  9907649 ФУЭГО 2003 * 9521 F1     06   со  
  8853229 ХАБИБИ 2011 * 8469, 15233 F1     05   со  
  9053014 ЮНОНА 2010 * 10936       07   со  
                         
Капуста листовая ( Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. )
  9900888 РЕДБОР 2000 * 768 F1         со  
  9900870 РЕФЛЕКС 2000 * 768 F1         со  
                         
Капуста пекинская ( Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt )
  8755655 АЙКИДО 2012 * 8469, 13954 F1     05   со  
  9908276 БИЛКО 2002 * 768 F1     05   со  
  8755593 БИРЮЗА 2012 * 15054 F1     07   со  
  9600485 БОКАЛ 1997 * 12572           со  
  9358743 ВЕСЕННИЙ НЕФРИТ 2007 * 6850 F1     07   со  
® 9153709 ВЕСЕННЯЯ КРАСАВИЦА 2008 * 6850 / 6850       03   со  
  9907875 ВОРОЖЕЯ 2001 * 142, 14655       05   со  
  9252777 ГИДРА 2008 * 15054 F1     01   со  
® 9153711 ГРАНАТА 2008 * 6850 / 6850 F1     05   со  
  9154959 ДЖАНИН 2012 * 5703 F1     07   со  
  9252775 КНЯЖНА 2008 * 15054 F1     05   со  
  9904743 КУДЕСНИЦА 2000 * 15054, 2062 F1     03   со  
  9464321 ЛЮБАША 2007 * 4256       03   со  
  9252776 МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО 2008 * 15054 F1     01   со  
  9802827 МАНОКО 1999 * 768 F1         со  
  8755591 МАРКЕТ 2012 * 15054 F1     07   со  
  9358892 МИРАКО 2007 * 768 F1     04   со  
  9153710 МИСС КИТАЯ 2008 * 6850       03   со  
  9610468 МОДЕРН 2004 * 998       03   со  
  9359588 МОРИЛО СТОРИДО 2008 * 763 F1     05   со  
  8755592 МОХИТО 2012 * 15054 F1     05   со  
  9358742 НАИНА 2007 * 6850 F1     03   со  
  9252778 НЕЖНОСТЬ 2008 * 15054 F1     01   со  
® 9904751 НИКА 2000 * 165 / 165 F1     07   со  
  9350500 ОПТИКО 1993 * 768           со  
  8953902 ОРАНЖЕВОЕ СЕРДЦЕ 2011 * 6850 F1     05   со  
  9358740 ОСЕННИЙ НЕФРИТ 2007 * 6850 F1     03   со  
  9358770 ОСЕННЯЯ КРАСАВИЦА 2007 * 6850 F1     05   со  
  9359510 РИЧИ 2008 * 9801 F1     04   со  
  8802017 РОДНИК 1991 * 46           зг  
  9908085 РОССЕМ 1 2002 * 1024       03   со  
  9358741 СЕНТЯБРИНА 2008 * 6850 F1     03   со  
  8954134 СОТСИ 2011 * 13922 F1     03   со  
  9553182 СПРИНКИН 2006 * 5703 F1     03   со  
  9463693 СУПРИН 2007 * 5703 F1     05   со  
  9705374 ТАРАНКО 2004 * 768 F1     07   со  
  8902933 ТСХА 2 1991 * 5863           зг  
  9252774 ФИЛИППОК 2008 * 15054 F1     01   со  
  6200974 ХИБИНСКАЯ 1962 * 187           со  
® 9154713 ШАНХАЙ 2010 * 4300 / 4300       03   со  
  8853788 ЭМИКО 2012 * 768 F1     05   со  
  9553710 ЮКИ 2006 * 9801 F1     05   со  
                         
Капуста савойская ( Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. )
  9553181 АЛЯСКА 2006 * 5703 F1     07   со  
  6200834 ВЕРТЮ 1340 1966 * 150       06   со  
  9610004 ВИРОСА 2005 * 768 F1     07   со  
  9252710 ЕЛЕНА 2008 * 150 F1     03   со  
  9550143 ЗОЛОТАЯ РАННЯЯ 1995 * 12572       03   со  
  9802762 МЕЛИССА 1999 * 768 F1     05   со  
  9553190 МИЛА 2005 * 5703 F1     05   со  
  9153795 МОРАМА 2008 * 12058 F1     06   со  
  9052651 МОСКОВСКАЯ КРУЖЕВНИЦА 2010 * 150       03   со  
  9052246 НАДЯ 2010 * 6850       07   со  
  8952299 ОВАСА 1993 * 768 F1     06   со  
® 9252720 ПЕТРОВНА 2008 * 4300 / 4300       01   со  
® 9153674 ПИРОЖКОВАЯ 2008 * 6850 / 6850       01   со  
  9600507 СФЕРА 1997 * 12572 F1     05   со  
  9359180 УРАЛОЧКА 2008 * 4256       05   со  
  4801148 ЮБИЛЕЙНАЯ 2170 1950 * 150       03   со  
                         
Капуста цветная ( Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis )
  8854102 АБЕНИ 2012 * 12323 F1     03   со  
  8755542 АГНИЯ 2013 * 277       07   со  
  8953359 АДЕЛАНТО 2011 * 12058 F1     04   со  
  9359801 АЛЕБАСТР 2007 * 11042 F1     03   со  
  9553077 АЛЬПИНА 2006 * 9521 F1     05   со  
  9154103 АЛЬТАМИРА 2010 * 768 F1     06   со  
  9153925 АЛЬФА 2009 * 4256, 159       03   со  
  9802797 АМЕЙЗИНГ 2000 * 768 F1     05   со  
  9810892 АМЕРИГО 2003 * 5703 F1     06   со  
  9359528 АМСТЕРДАМ 2008 * 763 F1     06   со  
® 9051898 АРИЭЛЬ 2011 * 142 / 142       03   со  
  9252545 АРФАК 2010 * 12323 F1     05   со  
  9463511 БАЛБОА 2007 * 768 F1     04   со  
  9464262 БАРСЕЛОНА 2007 * 763 F1     03   со  
® 8953014 БЕЛАЯ ГОЛОВУШКА 2010 * 6850 / 6850       05   со  
® 9154094 БЕЛЫЙ ЗАМОК 2010 * 4300 / 4300       03   со  
  8954456 БЕЛЫЙ ШАР 2011 * 15054 F1     05   со  
  8954378 БЕРМУДА 2011 * 13922 F1     05   со  
  9359190 БОДИЛИС 2008 * 816 F1     05   со  
  9359191 БОРИС 2008 * 816 F1     04   со  
  8854424 БРАЗИЛИЯ 2013 * 763 F1     04   со  
  9154955 БРУНЕЛ 2011 * 5703 F1     03   со  
  9359297 БРЮС 2008 * 5703 F1     05   со  
  9252387 ВАНИЛА АЙС 2008 * 6850       03   со  
  9051917 ВЕРОНИКА 2010 * 768 F1     05   со  
  9463526 ВИНСОН 2006 * 12323 F1     03   со  
  6400345 ГАРАНТИЯ 1968 * 15054       03      
  8854088 ГЕРМОН 2012 * 12323 F1     05   со  
  9358638 ГРАФФИТИ 2007 * 7 F1     04   со  
  9705386 ГРЕГОР РЗ 2003 * 1376 F1     05   со  
  9802789 ГУДМАН 2000 * 768 F1     04   со  
  8854510 ДА ВИНЧИ 2013 * 13438 F1     03   со  
  9705559 ДАЛТОН 2006 * 768 F1     07   со  
  9610065 ДАЧНИЦА 2004 * 159, 4256       05   со  
  8953365 ДЕКСТЕР 2011 * 12058 F1     05   со  
  9609998 ДЖЕРЕС 2005 * 768 F1     05   со  
  8953361 ДИВИТА 2011 * 12058 F1     04   со  
® 9154216 ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ 2010 * 4300 / 4300       03   со  
® 9154804 ЖЕМЧУЖИНА 2010 * 150 / 150       06   со  
  8853011 ИЗУМРУДНЫЙ КУБОК 2011 * 13954       04   со  
  9359509 ИНКЛАЙН 2008 * 9801 F1     07   со  
  9154956 КАДИЛЛАК 2012 * 5703 F1     07   со  
  9358805 КАНДИД ШАРМ 2008 * 9801 F1     05   со  
  9463739 КАРТЬЕР 2007 * 5703 F1     07   со  
  9811776 КАСПЕР РЗ 2003 * 5572 F1     07   со  
  9705560 КАФАНО 2006 * 768 F1     03   со  
  9052756 КЕРДЭС 2010 * 12323 F1     04   со  
  9462236 КЛ 650 1996 * 9521       04      
  9359299 КЛАРИФАЙ 2008 * 5703 F1     05   со  
  9553589 КЛАССИК 2005 * 15054 F1     05   со  
  9463740 КЛЭПТОН 2008 * 5703 F1     06   со  
  9359263 КОЗА-ДЕРЕЗА 2007 * 5223       03   со  
  9155061 КОНЦЕПТ 2010 * 3906 F1     05   со  
  9154957 КОРЛАНУ 2011 * 5703 F1     05   со  
  8954379 КОРСИКА 2011 * 13922 F1     04   со  
  9810889 КОРТЕС 2002 * 5703 F1     07   со  
  9358722 КРИСТАЛИН 2007 * 9521 F1     05   со  
  9464164 КУЛ 2007 * 10493 F1     03   со  
  9359298 ЛЕКАНЮ 2008 * 5703 F1     05   со  
  9553657 ЛИВИНГСТОН 2006 * 5703 F1     04   со  
® 9359606 ЛИЛОВЫЙ ШАР 2011 * 4300 / 4300       05   со  
  9359189 ЛОКРИС 2008 * 816 F1     04   со  
  9553185 МАГЕЛЛАН 2005 * 5703 F1     05   со  
  8854179 МАЙБАХ 2012 * 9521 F1     03   со  
  8954377 МАЙОРКА 2011 * 13922 F1     04   со  
  9463631 МАРВЕЛ 4 СЕАЗОНС 2008 * 5112       03   со  
  9359206 МАРСЕЛЬЕЗА 2007 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со  
  9358723 МАТИН 2008 * 9521 F1     03   со  
  9252441 МЕМФИС 2008 * 816 F1     05   со  
  9463487 МЕТЕЛИЦА 2006 * 7 F1     03   со  
  9463021 МИНЬОН 2006 * 9521 F1     04   со  
  8755531 МОВИР 2009 2012 * 164       03   со  
  6600549 МОВИР 74 1969 * 5946       03      
  8755723 МОСКОВСКАЯ УЛЬТРА 2012 * 164       01   со  
  9359497 НАУТИЛУС 2009 * 9521 F1     04   со  
  8853789 ОВИЕДО 2012 * 768 F1     01   со  
  9551824 ОПААЛ 1996 * 1376           зг  
  5000351 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 1953 * 5946       04      
  8755532 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 2 2012 * 164       03   со  
  9252447 ОТИС 2008 * 816 F1     06   со  
  9553402 ПАРИЖАНКА 2006 * 4256       05   со  
  9052563 ПЛАНЕР 2011 * 5703 F1     04   со  
® 8954481 ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 2012 * 150 / 150       01   со  
  8755653 ПУРПУРНАЯ 2012 * 8469, 13954       05   со  
  3800504 РАННЯЯ ГРИБОВСКАЯ 1355 1943 * 150       03      
  9550194 РЕГЕНТ МС 1998 * 12572       04   со  
  9252386 РОБЕРТ 2008 * 6850       03   со  
  9603263 РОБЭР 1998 * 1901       04   со  
  8953363 САНТАМАРИЯ 2011 * 12058 F1     05   со  
  8755654 САХАРНАЯ ГЛАЗУРЬ 2012 * 8469, 13954       03   со  
  9359218 СЕВИЛЛА 2008 * 768 F1     04   со  
  8953824 СЕУЛ 2011 * 763 F1     05   со  
  9155063 СИНЕРДЖИ 2010 * 3906 F1     04   со  
  9811437 СКАЙВОКЕР 2003 * 768 F1     07   со  
  9463486 СМИЛЛА 2006 * 7 F1     04   со  
  9359802 СНЕГУРОЧКА 2007 * 11042 F1     03   со  
® 9154217 СНЕЖАНА 2010 * 4300 / 4300       03   со  
  9463485 СНЕЖОК 2006 * 7 F1     03   со  
  8950946 СНОУБОЛЛ 123 1994 * 9521       04      
  9154958 СОЛИС 2011 * 5703 F1     03   со  
  9810891 СПЕЙС СТАР 2002 * 5703 F1     06   со  
  9052557 СПЭДЕР 2011 * 5703 F1     01   со  
  8755432 СТАБИЛИС 2012 * 12058 F1     05   со  
  9553269 СТАРГЕЙТ 2006 * 768 F1     03   со  
  8853010 СУГРОБ 2011 * 13954       04   со  
  9553184 ТЕТРИС 2006 * 5703 F1     05   со  
  9463838 УАЙТЭКСЕЛ 2007 * 9801 F1     03   со  
  9463944 УНДИНА 2006 * 5223       05   со  
  9705563 УНИВЕРСАЛ 2006 * 768       06   со  
  9802800 ФАРГО 2000 * 768 F1     03   со  
  9463512 ФЛАМЕНКО 2007 * 768 F1     03   со  
  8854103 ФОРТАЛЕЗА 2012 * 12323 F1     05   со  
  9705568 ФОРТРОУЗ 2006 * 768 F1     07   со  
  9359430 ФРАНСУАЗА 2008 * 4256       04   со  
  9908208 ФРЕМОНТ 2001 * 12323 F1     04   со  
  9052753 ФРИДОМ 2010 * 12323 F1     04   со  
  8755652 ФРИСТАЙЛ 2012 * 8469, 13954 F1     03   со  
  9052757 ФРОНТИНА 2010 * 12323 F1     05   со  
  9252445 ХИСПАЛИС 2008 * 816 F1     07   со  
  9908287 ЦАРЕВНА 2002 * 142, 5818, 14655       03   со  
  8953364 ЦЕЛЕРИТАС 2011 * 12058 F1     02   со  
  9252446 ЦЕНДИС 2008 * 816 F1     01   со  
  8953362 ЦЕРСИ 2011 * 12058 F1     05   со  
  8755541 ШАЛАСИ 2013 * 277       04   со  
  9359543 ШАМБОРД 2008 * 5572 F1     05   со  
  9550208 ЭКСПРЕС МС 1998 * 12572       03   со  
  9252897 ЭНКАНТО 2008 * 768 F1     04   со  
  9358641 ЯРИК 2007 * 7 F1     04   со  
                         
Капуста японская ( Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L. H. Bailey) Hanelt )
  8853305 МИЗУНА 2011 * 7           со  
  9359329 ПИЖОН 2007 * 159           со  
  9908491 РУСАЛОЧКА 2002 * 142, 14655           со  
   

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Ягодные культуры. Часть 1

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  Том 1. Сорта растений

I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

Ягодные культуры часть 1

   

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Злаковые травы

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  Том 1. Сорта растений

I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

Злаковые травы

   

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Корнеплоды кормовые, Силосные, Аридные

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  Том 1. Сорта растений

I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

Корнеплоды кормовые, Силосные, Аридные

   

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Масличные. часть1

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  Том 1. Сорта растений

I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

Масличные часть1

   

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Технические культуры

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  Том 1. Сорта растений

I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

Технические культуры