Вы здесь: Главная страница - Государственный реестр семян - Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Овощные часть 8

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: Овощные часть 8

E-mail Печать PDF

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  Том 1. Сорта растений

I. Сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

Овощи часть 8

  Код Название Год Регион Оригинатор Признак            
        допуска Патенто - обладатель 1 2 3 4 5 6 7
Овощные
                         
Розмарин лекарственный ( Rosmarinus oficinalis L. )
  9903895 ВИШНЯКОВСКИЙ СЕМКО 2000 * 7   пщ       со  
  8953432 ДОКТОР 2010 * 7664   пщ       со  
  9464341 НЕЖНОСТЬ 2006 * 1024   пщ       со  
  8755730 РОСИНКА 2012 * 4256   пщ       со  
                         
Рута овощная ( Ruta graveolens L. )
  9705275 КРУЖЕВНИЦА 2004 * 150           со  
  9464342 НЕДОТРОГА 2006 * 1024           со  
                         
Салат ( Lactuca sativa L. )
  9359442 4 СЕЗОНА 2008 * 1024         ко со  
  9153861 АБРАКАДАБРА 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  9153860 АБРЕК 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  9153859 АВРОРА 2009 * 8469, 15233, 13954         пк со  
  8953248 АДАМАНТ 2010 * 4256, 159         рм со  
  9463604 АДМИРАЛ 2006 * 159         пк со  
® 9553830 АЗАРИЙ 2005 * 1085 / 1085         ли со  
® 9301356 АЗАРТ 1994 * 123 / 123         пк зг  
  9359506 АЙС КВИН 2008 * 1024         ко со  
  8853849 АЛАБАМА 2012 * 816         ко со  
  9154378 АЛАНИС 2010 * 12323         ко со  
  9811409 АЛЕКС 2002 * 3124, 3125, 150         ли со  
  9252586 АНАПЧАНИН 2008 * 150         пк со  
  9153873 АНДРОМЕДА 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  9359969 АНСАМБЛЬ 2009 * 3906         ко со  
  8953685 АППЕТИТНЫЕ КРУЖЕВА 2011 * 7664         ли со  
  8953350 АРГЕНТИНАС 2011 * 12058         ко со  
  9253034 АРДИНАС 2009 * 5572         ко со  
  9154059 АРХИМЕДЕС 2010 * 12058         ко со  
  9553439 АССОЛЬ 2005 * 8469, 15233, 13954         ко со  
  9904530 АТЛЕТ 2000 * 3793         ли сз  
  9359444 АТТРАКЦИОН 2008 * 1024         ко со  
  9705363 АФИЦИОН РЗ 2003 * 1376         ко сз  
  9703004 БАЛЕТ 1998 * 142         ли со  
  9153872 БАРБАДОС 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  6250033 БЕРЛИНСКИЙ ЖЕЛТЫЙ 1963 * 1024, 5946, 4300, 94, 5818, 6855         ко со  
  9610124 БОГЕМА 2004 * 3793         ли сз  
  9811368 БОСТОН 2002 * 15233, 13954         пк со  
  9463605 БРЮНЕТ 2006 * 159         ли со  
  9252587 БУКЕТ 2008 * 150         ли со  
  9359328 БУРУ 2007 * 159         ко со  
® 8953540 БУТЕРБРОД 2011 * 4300 / 4300         ли со  
  9153866 ВЕНДЕТТА 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  8953352 ВИКТОРИНУС 2011 * 12058         рм со  
  9609534 ВИТАМИННЫЙ 2004 * 4256         ли со  
® 8953541 ВИТАМИННЫЙ СУНДУЧОК 2011 * 4300 / 4300         пк со  
® 9464108 ВИШНЕВАЯ ДЫМКА 2006 * 15286 / 15286         ли со  
® 9252753 ВОЛШЕБНИК 2008 * 4300 / 4300         пк со  
  9154379 ВУЛСИНИ 2010 * 12323         ли со  
  9359332 ВЯЧЕСЛАВ 2007 * 159         рм со  
  9252365 ГАЛЕРА 2008 * 770         ко со  
  8953176 ГАСКОНЬ 2010 * 8469, 15233         пк со  
  9553445 ГЕЙЗЕР 2005 * 8469, 15233, 13954         пк со  
  9153865 ГНОМ 2008 * 8469, 15233, 13954         ко со  
  8755442 ГОГЕН 2012 * 12058         ли со  
  9154440 ГОНДАР 2010 * 770         ко со  
  9464242 ГОПЛАНА 2007 * 9275         ко со  
  8953278 ГРАНАТОВЫЕ КРУЖЕВА 2010 * 4256, 159         ли со  
  9811431 ГРАНД РАПИДС 2003 * 3906         пк сз  
  9154439 ГРАНИТ 2010 * 770         ли со  
  9463691 ГРЕЙТ ЛАЙКС 659 2007 * 4256, 12754         ко со  
  9359443 ГРЕНОБЛЬ 2009 * 1024         ли со  
  9610127 ГРИН МАНУЛ 2004 * 3793         ли сз  
  9610390 ГРЭНАДА ОЖАРОВСКА 2005 * 9275         ко со  
  9609616 ГУРМАН 2004 * 4256         ли со  
  9154060 ДАГАМА 2010 * 12058         ли со  
  9610078 ДАЙМОНД 2005 * 3906         ко со  
  9904468 ДАНКО 2000 * 3793         ко сз  
  9610126 ДАЧНЫЙ 2004 * 3793         ли сз  
  9705327 ДЕНДИ 2003 * 15233, 8469, 13954         рм со  
® 9252752 ДЕСЕРТ 2008 * 4300 / 4300         ли со  
  8953351 ДИАМАНТИНАС 2011 * 12058         ко со  
  9904611 ДИОНИС 2000 * 1778         ли со  
® 9153705 ДОЛЛАР 2008 * 6850 / 6850         ко со  
  9811370 ДОМИНО 2002 * 15233, 13954         пк со  
  9552480 ДУБАЧЕК МС 1996 * 12572         ли со  
  9903690 ДУБРАВА 2000 * 15233, 13954         ли со  
  9610392 ДУМКА 2005 * 9275         ко со  
  9811779 ЕЛЕНАС РЗ 2003 * 5572         ко со  
  9811372 ЕРАЛАШ 2002 * 15233, 13954         ли со  
  9903682 ЗАБАВА 2000 * 15233, 13954         ли со  
  8755549 ЗАДОР 2012 * 4256, 159         ли со  
  8953209 ЗИМА 2010 * 6850         ли со  
  9608427 ИЗУМРУДНЫЙ 1997 * 150         ли сз  
  8953686 ИЗУМРУДНЫЙ ГИГАНТ 2012 * 7664         ли со  
  8953181 КАБУКИ 2010 * 8469, 15233         пк со  
  9552766 КАДО 1997 * 7         ко со  
  8853848 КАЛИФОРНИЯ 2012 * 816         ко со  
  9705389 КАМПИОНАС РЗ 2003 * 1376         ко со  
  8953179 КАНЬОН 2010 * 8469, 15233         ли со  
® 9052174 КАРАВАЙ 2010 * 4300 / 4300         ли со  
  8953356 КАРМЕЗИ 2011 * 12058         ли со  
  9154056 КАРТАГЕНАС 2010 * 12058         ко со  
  9253831 КАСАБЕЛЛА 2009 * 12323         ли со  
  9359265 КАССИНИ 2007 * 12572         ко со  
  8953353 КВИНТУС 2011 * 12058         рм со  
  8953178 КЕНТУККИ 2010 * 8469, 15233         ли со  
  8953332 КИТАРЕ 2011 * 12058         ли со  
® 9463547 КИТЕЖ 2006 * 4300 / 4300         ли со  
  8953423 КИТОНИЯ 2011 * 12058         ли со  
  8902291 КЛАВИР 1993 * 142, 277, 14655         пк    
® 9908030 КОЛОБОК 2001 * 150 / 150         ко со  
  9705264 КОНКОРД РЗ 2003 * 1376         пк со  
  8953336 КОНСТАНС 2011 * 12058         пк со  
  9153931 КОРАЛЛ 2009 * 150, 3124, 3125         ли со  
® 9153706 КОРОЛЕВА ЛЬДА 2008 * 6850 / 6850         ко со  
  9051950 КОРОЛЬ МАЙЯ 2010 * 4256, 159         ко со  
® 9153813 КРАСАВЧИК 2008 * 6850 / 6850         ли со  
® 9359089 КРАСНОЛИСТНЫЙ ЛЕТНИЙ 2008 * 6850 / 6850         ли со  
  9811369 КРЕДО 2002 * 15233, 13954         ли со  
  8853198 КРИЛДА 2012 * 12058         пк со  
  9359266 КРИМСОН 2007 * 12572         пк со  
  9052141 КРИСТИНА 2010 * 12058         ли со  
  9610393 КРУЛЕВА ЛЯТА 2005 * 9275         ко со  
  6701116 КРУПНОКОЧАННЫЙ 1969 * 150, 6776, 6855         ко со  
  9154062 КСАВЬЕР 2010 * 12058         ли со  
  9252364 КУАЛА 2008 * 770         ко со  
  8755443 КУК 2012 * 12058         ли со  
  8953177 КУПИДОН 2010 * 8469, 15233         ли со  
  9607978 КУЧЕРЯВЕЦ ГРИБОВСКИЙ 1997 * 150         пк со  
  5400295 КУЧЕРЯВЕЦ ОДЕССКИЙ 1957 * 5946, 4300, 1024, 6855, 8159         пк со  
  9908027 КУЧЕРЯВЕЦ СЕМКО 2001 * 7         ко со  
  9253035 ЛАГУНАС 2009 * 5572         ко со  
  9610125 ЛАКОМКА 2004 * 3793         ли сз  
  9154893 ЛАНСЕЛОТ 2010 * 3906         ко со  
  9550780 ЛАРАНД 1997 * 6375         ко    
  9052082 ЛЕВИСТРО 2010 * 12058         пк со  
  9154055 ЛЕРИНАС 2010 * 12058         ко со  
® 9359090 ЛЕТНИЙ ЗОЛОТОЙ 2007 * 6850 / 6850         ли со  
  9153864 ЛИМПОПО 2008 * 8469, 15233, 13954         ко со  
  9463163 ЛИФЛИ 2006 * 770         ко со  
  9705263 ЛОКАРНО РЗ 2003 * 1376         пк со  
  9463633 ЛОЛЛО БИОНДА 2007 * 5112         пк со  
® 9359270 ЛОЛЛО ПРЕМИУМ 2008 * 10936 / 10936         ли со  
  9463636 ЛОЛЛО РОССА 2007 * 1024, 2231, 6776, 12754     ли со  
  8755444 ЛУГАНО 2012 * 12058         ли со  
  9154383 ЛЮБЕРОН 2010 * 12323         ли со  
  9154057 МАКСИМУС 2010 * 12058         рм со  
  9153811 МАЛАХИТ 2009 * 150, 3124, 3125         ли со  
  9464397 МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА 2007 * 10571         ли со  
  8755590 МАЛЬВИНА 2012 * 6850         ко со  
® 9153704 МАШЕНЬКА 2008 * 6850 / 6850         ко со  
  9153871 МЕРКУРИЙ 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  9253037 МИРЕТТ 2009 * 5572         ко со  
® 9052173 МИШУТКА 2010 * 4300 / 4300         ли со  
  8953695 МОРОЗКО РУБИНОВЫЙ 2012 * 7664         ли со  
  5500532 МОСКОВСКИЙ ПАРНИКОВЫЙ 1955 * 150, 4300         ли со  
  9252363 МУЛЬТИ 2008 * 770         ли со  
  9154058 МУРАЙ 2010 * 12058         пк со  
  9359507 МЭЙ КИНГ 2008 * 1024         ко со  
  8853148 НАДИН АГРО 2011 * 4256, 159         ко со  
® 9153922 НЕЖЕНКА 2008 * 4300 / 4300         ли со  
® 9464246 НЕСТОР 2006 * 123 / 123         ли со  
  8701890 НОВОГОДНИЙ 1991 * 150, 6855         ли зг  
® 9153923 ОБЖОРКА 2008 * 4300 / 4300         ли со  
® 9153920 ОЗОРНИК 2008 * 4300 / 4300         ли со  
  9051952 ОЛИМП 113 2010 * 4256, 159         ко со  
  9252362 ОНИКС 2008 * 770         ли со  
® 9811401 ОПАЛ 2002 * 150, 159 / 150, 159         ко со  
  9359292 ОРФЕЙ 2007 * 8469, 15233, 13954         пк со  
  9153868 ПАТРИЦИЙ 2008 * 8469, 15233, 13954         ко со  
  9153863 ПЕРСЕЙ 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
® 9052185 ПЕТРОВИЧ 2010 * 150 / 150         ко со  
  9253038 ПЛАТИНАС 2009 * 5572         ко со  
  9301348 ПОДМОСКОВЬЕ 1997 * 150         ко со  
  9811373 ПОЛИНА 2002 * 15233, 13954         ко со  
  9609535 РАПСОДИЯ 2004 * 4256         ли со  
  9463164 РЕВОЛЮЦИЯ 2006 * 770         ли со  
  9464407 РЕМУС 2007 * 5572         рм со  
  9154063 РЕНУАР 2010 * 12058         ли со  
® 9908031 РИВЬЕРА 2001 * 150 / 150         ли со  
  7905726 РИЖСКИЙ 1982 * 5946         пк    
  9051954 РИЗОТТО 2011 * 770         ли со  
  9552499 РОБИН 1996 * 12572         ли со  
  9153869 РОДЖЕР 2009 * 8469, 15233, 13954         рм со  
  8953180 РОДРИГЕС 2010 * 8469, 15233         ли со  
  8953330 РОКСАЙ 2011 * 12058         пк со  
  9609755 РОСЕЛЛА 2004 * 12572         ли со  
  9705388 РУБЕТТ РЗ 2003 * 1376         ко со  
  9153930 РУБИН 2009 * 4256, 159         ли со  
  8854182 САНЖИН 2012 * 9521         ли со  
  8853199 САНТАРИНАС 2012 * 12058         ко со  
  9052081 САНТОРО 2010 * 12058         ко со  
  8755440 САТИН 2012 * 12058         ли со  
® 9153707 САШЕНЬКА 2008 * 6850 / 6850         ко со  
® 9153921 СВЕЖЕСТЬ 2008 * 4300 / 4300         пк со  
  9610376 СЕВЕРНЫЙ РУМЯНЕЦ 2005 * 2877         ли со  
® 8953786 СЕЗОН ЧУДЕС 2011 * 4300 / 4300         ли со  
® 9359605 СКАЗКА 2008 * 4300 / 4300         ли со  
® 9051955 СКАНСТАР 2011 * 770 / 770         ли со  
  9153870 СКОМОРОХ 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
® 9359091 СКОРОСПЕЛЫЙ ДЕЛИКАТЕС 2008 * 6850 / 6850         ли со  
  9153862 СКОРОХОД 2008 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  9359429 СНЕЖАНА 2009 * 4256         ко со  
  9609533 СОНАТА 2004 * 4256         ко со  
® 8953787 СОРВАНЕЦ 2011 * 4300 / 4300         ли со  
  8953185 СТАВР 2010 * 8469, 15233         пк со  
  9154382 СТАЛЛИОН 2010 * 12323         ко со  
  9359338 СТАНИСЛАВ 2007 * 159         рм со  
  8953355 СТАРФАЙТЕР 2011 * 12058         ли со  
  8953184 СТРЕЛЕЦ 2010 * 8469, 15233         ли со  
  9602178 СЫРЕНА 1998 * 1901         пк со  
  9553637 ТАЙФУН 2006 * 1024, 5818         ли со  
  9051951 ТАНГО 2010 * 4256, 159         ли со  
  9601481 ТАРЗАН 1997 * 12572         ко со  
® 9811410 ТВОРЕЦ 2002 * 3125, 3124, 150 / 3125, 3124, 150         ли со  
® 9252750 ТЕРЕМОК 2008 * 4300 / 4300         пк со  
  9301364 ТЕТИС 1994 * 1085         ко зг  
  8953331 ТУРБИЛЛОН 2011 * 12058         пк со  
  8755594 УДАЧА 2012 * 6850         ли со  
  9553446 ФАЙЕР 2005 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  9463698 ФАНЛИ 2007 * 5703         ли со  
  9463700 ФАНТАЙМ 2007 * 5703         ли со  
  7806027 ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 1981 * 150         ко со  
  9705387 ФИОРЕТТ РЗ 2003 * 1376         ко со  
  8854181 ФЛОРИН 2012 * 9521         пк со  
® 9705273 ФОНАРИК 2003 * 150 / 150, 1387         ко со  
  8953183 ФРЕЗИ ГРАНТ 2010 * 8469, 15233         ли со  
  9154380 ФРИЗОЛ 2010 * 12323         ли со  
  8954380 ФРИЛЛ ГРИН 2 2011 * 13922         ли со  
  9464086 ФРИЛЛИС 2009 * 12323         пк со  
  9610128 ФУРОР 2004 * 3793         ли сз  
  9904220 ХАМЕЛЕОН 2000 * 5825, 1500, 1387, 5252       пк со  
  8953694 ХВОРОСТ 2012 * 7664         ко со  
  9610483 ХОЛОДОК 2006 * 2         ли со  
  9463428 ХРУСТАЛЬНЫЙ 2006 * 159, 5112         ко со  
  8953334 ХУНГАРИНА 2011 * 12058         ко со  
  9154381 ХЬЮДЖИН 2010 * 12323         ли со  
  8755441 ЦЕНТРАЛ 2012 * 12058         ли со  
  9463699 ЧЕЛЛЕНДЖ 2007 * 5703         ко со  
  9359204 ШАМПАНЬ 2007 * 8469, 15233, 13954         ко со  
  9359205 ШАРТРЕЗ 2007 * 8469, 15233, 13954         ко со  
  9359293 ЭВРИДИКА 2007 * 8469, 15233, 13954         пк со  
® 9463546 ЭВРИКА 2006 * 4300 / 4300         ли со  
  9610394 ЭВЭЛИНА 2005 * 9275         ко со  
  9359203 ЭКСКЛЮЗИВ 2007 * 8469, 15233, 13954         ли со  
  8953354 ЭКСПЕДИШН 2011 * 12058         ли со  
  8953182 ЭЛЬКРЕДО 2010 * 8469, 15233         ли со  
  9253036 ЭНТОНИ 2009 * 5572         ли со  
  9359962 ЭСТРОЗА 2009 * 3906         ли со  
  9359965 ЭТЮД 2009 * 3906         ко со  
  9610386 ЮСТЫНА 2005 * 9275         ко со  
  8755648 ЯДХО 2012 * 8469, 15244         ко со  
  9153867 ЯХОНТ 2008 * 8469, 15233, 13954         ко со  
                         
Салат спаржевый ( Lactuca sativa L. var. angustana L. H. Bailey )
  9403426 СВЕТЛАНА 1995 * 150           со  
                         
Сараха ( Saracha Ruiz & Pav. )
  9811326 ЛАМБАДА 2002 * 15233, 13954           со  
                         
Свекла столовая ( Beta vulgaris L.ssp.vulgaris var. conditiva Alef. )
  9610141 АКЕЛА РЗ 2007 3 1376             по
® 9051932 БАГРОВЫЙ ШАР 2011 3, 4, 11, 12 6850 / 6850             ок
  8954247 БАРЫНЯ 2013 3 13954             ок
® 8953789 БАРЫШНЯ 2013 4 4300 / 4300             ок
  9154104 БЕТТОЛЛО 2011 2, 3, 4, 10 768 F1           ок
  9907653 БИКОРЕС 2003 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 768             ок
® 9463544 БОГЕМА 2008 4 4300 / 4300             по
  9811230 БОЛИВАР 2003 6 770             ок
  9605908 БОЛТАРДИ 1998 3, 4 5703           со ок
  9804706 БОНА 2001 * 12572           со ок
  9805290 БОНЕЛЬ 2001 3, 7, 9 763             ок
  3800733 БОРДО 237 1943 * 150, 4300, 6776, 5818, 6855, 2             ок
® 9905871 БОРДО ОДНОСЕМЯННАЯ 2003 3, 4, 6, 10, 11, 12 150, 142 / 150, 142             ок
  9252920 БОРДОВАЯ ВНИИО 2010 3, 5, 6, 8, 9, 10 159             ок
  9705314 БОРО 2004 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 768 F1           ок
  9400516 БРАВО 1997 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 2             ок
® 9154088 БЫЧЬЯ КРОВЬ 2011 4 4300 / 4300             ок
® 9606513 ВАЛЕНТА 1999 2 142 / 142, 1778             ок
  9051937 ВАЛЯ 2011 3, 4 6850             ов
  9908105 ВИРОВСКАЯ ОДНОСЕМЯННАЯ 2004 3, 4 142, 1024, 5818, 14655             по
  9609994 ВОДАН 2006 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 768 F1           ок
® 9154215 ВОЛШЕБНИЦА 2011 4 4300 / 4300             ци
  9462163 ВОРРИО 1996 4 9521 F1           ок
  9610469 ГАРМОНИЯ 2007 6 220             по
  4400062 ГРИБОВСКАЯ ПЛОСКАЯ А 473 1950 2, 3, 4 150             пл
  9052396 ДАЧНИЦА 2011 3, 4, 11, 12 6850             ок
® 9051933 ДАША 2011 3, 4 6850 / 6850             ок
  8606161 ДВУСЕМЯННАЯ ТСХА 1990 * 5946, 5818, 15054             ок
  9462171 ДЕТРОЙТ 1997 3, 12 5112           со ок
  9553862 ДЕТРОЙТ РУБИНОВЫЙ 3 2008 2 1024, 5818             ок
® 9252255 ДОННА 2009 3 6850 / 6850             ци
  3800741 ЕГИПЕТСКАЯ ПЛОСКАЯ 1943 3, 5, 9, 11, 12 5946             пл
  9463666 ЕРЛИ ВОНДЕР 2008 4, 5 5112             ок
  8953671 ЖУКОВЧАНКА 2013 3, 4 159             ок
  8954124 ИГЛ 2013 6 9801 F1           ок
  8954248 КАМАРО 2013 3 816 F1           по
  6801862 КАМУОЛЯЙ 2 1972 2, 11 5946             ок
  9252391 КАПИТАН 2010 5, 6 11042             ок
  9052698 КАРДИАЛ 2013 6 9801 F1           ок
  9052464 КАРИНА 2011 3, 9, 10 159             ок
® 9052289 КАТЯ 2011 4, 12 6850 / 6850             ок
  9553896 КЕСТРЕЛ 2007 6 9801 F1           ок
® 9360015 КОЗАК 2010 3 4300 / 4300             ци
  9252390 КОМАНДОР 2010 5, 6 11042             ци
® 9154243 КОРАЛЛ 2011 4 4300 / 4300             ок
  9609995 КОРНЕЛЛ 2006 3 768 F1           ок
  9052999 КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ 2011 6 8469, 15233             ци
  8953569 КРЕОЛКА 2013 3 4256             ок
  9053002 КРЫМСКАЯ БОРЩЕВАЯ 1 2011 4, 5, 6 8469, 11720             ок
  6500854 КУБАНСКАЯ БОРЩЕВАЯ 43 1963 6 20             ок
® 8953790 КУМУШКА 2013 4 4300 / 4300             по
® 9358921 КУПЧИХА 2009 10 10070, 9399 / 10070, 9399             ок
  9551816 ЛАРКА 1998 3 1376           со ок
  9551808 ЛИБЕРО 1999 3 1376           со ок
  9359495 ЛОРЕТ 2009 6 9521             ок
® 9154795 ЛЮБАВА 2011 3 150 / 150, 2788, 3164, 8231             ок
® 9252254 МАДАМ РУЖЕТТ 2009 3, 4 6850 / 6850             ок
  9052465 МАРИШКА 2011 3, 4, 5, 9, 10 159             ок
  9552932 МАТРЕНА 2007 9, 10, 11 9399             ци
® 9252256 МАТРОНА СЕДЕК 2009 3, 4, 12 6850 / 6850             по
® 9359142 МИЛЕДИ 2009 2, 4, 5, 12 10936 / 10936 F1           ци
  9464458 МОДАНА 2009 6 7           со по
  9804714 МОНА 1999 * 12572           со ци
  9609761 МОНИКА 2007 3, 5 12572           со ок
  9359478 МОНОПОЛИ 2009 3 5703             ок
® 9811792 МУЛАТКА 2003 3, 4, 5, 12 4256 / 4256           со ок
® 9052267 НЕГРИТЯНКА 2011 4, 12 6850 / 6850             ци
® 9705137 НЕЖНОСТЬ 2005 1, 4, 9, 11, 12 150 / 150, 3164             ци
  3900215 НЕСРАВНЕННАЯ А 463 1943 3, 9 150             пл
  9359494 НОБОЛ 2009 6 9521             ок
  9603204 НОХОВСКИ 1998 3, 5 1560           со ок
  7103867 ОДНОРОСТКОВАЯ 1976 1, 2, 3, 4, 5, 7 150, 6855             ок
  9250891 ПАБЛО 1993 * 768 F1           ок
® 9052266 ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ 2011 4, 11, 12 6850 / 6850             ок
  4801091 ПОДЗИМНЯЯ А 474 1952 2, 3, 4, 5, 7 150             ок
  9359890 ПРИМОРСКАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 2009 12 945             ци
  9250905 ПРОНТО 1995 1, 12 768             ок
® 8953788 ПРОСТО КЛАД 2013 4 4300 / 4300             ци
® 9252997 РАПСОДИЯ 2010 4 4300 / 4300             по
  9610420 РЕГУЛЬСКИ ЦИЛИНДЕР 2006 3 9275             ци
  8952337 РЕД КЛАУД 1994 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 768 F1           по
  9802606 РОКЕТ 2000 2, 3, 11 768 F1           ци
® 9252999 РОМАНТИКА 2010 4 4300 / 4300             кс
  9553272 РОНДА 2007 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 768 F1           ок
® 9154214 РУМЯНЕЦ 2011 4 4300 / 4300           со по
  9610027 РУССКАЯ ОДНОСЕМЯННАЯ 2006 3, 5, 6 4256             по
® 9051938 РУССКИЙ БОРЩ 2011 3 6850 / 6850             кс
  9401725 САЛАТНАЯ 1996 3, 8, 9, 10, 12 20           со ок
® 9053012 СЕНЬОРА 2011 2 10936 / 10936             по
  9553608 СЛАВЯНКА 2007 2, 3, 5 4256             ци
  9553603 СМУГЛЯНКА 2007 3, 5 4256             по
® 9252253 СОНАТА 2009 3, 4, 11, 12 6850 / 6850             ци
  8854537 СУБЕТО 2013 3 768 F1           ок
  9053001 ТАТУМ 2011 5, 6 8469, 11720             ок
  9705746 УСПЕХ 2006 12 945             ок
  8954246 ФЕКЛА 2013 3 13954             ок
® 9154738 ФОРТУНА 2011 9, 10, 11, 12 2 / 2             ок
  9610490 ФУРОР 2007 10, 12 2             ок
  7709188 ХАВСКАЯ 1983 4, 5, 7, 10, 11 94             ок
® 9359141 ЦАРИЦА 2009 2, 4, 5, 12 10936 / 10936 F1           ок
  9052153 ЦЕППО 2011 2, 3 12058 F1           ок
  9801901 ЦИЛИНДРА 1998 * 4463, 5818           со ци
® 9463545 ЦЫГАНОЧКА 2009 4 4300 / 4300             ок
  6660274 ЧЕРВОНА КУЛА 1988 3, 4, 12 1560             ок
® 9051934 ЧЕРНАЯ ВДОВА 2011 3, 4, 11 6850 / 6850             ок
  9358895 ЭКШЕН 2008 * 768 F1           ок
                         
Сельдерей корневой ( Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. )
  9804757 АЛБИН 1999 * 12572       05   со  
  8954381 АПОЛЛО 2011 * 13922       06   со  
  8853795 БАЛЕНА 2012 * 768       05   со  
  9463667 ГИАНТ ДАНИШ 2007 * 12754       07   со  
  8952388 ДИАМАНТ 1993 * 768       04   со  
  9601546 ЕГОР 1998 * 150       05   со  
  9811327 ЕСАУЛ 2002 * 15233, 13954       05   со  
  8853030 ИВАН-ЦАРЕВИЧ 2011 * 13954       05   со  
® 8953465 ИСКАНДЕР 2011 * 159 / 159       06   со  
  9253030 КЛАДЕЗЬ ЗДОРОВЬЯ 2008 * 6850       05   со  
  6200770 КОРНЕВОЙ ГРИБОВСКИЙ 1967 * 150, 6855       04   со  
  8755710 КОРОЛЕВСКАЯ НОЧЬ 2012 * 8469, 15244       05   со  
  9359333 КУПИДОН 2007 * 159       05   со  
  9358767 МАКСИМ 2007 * 12572       07   со  
  9252252 ПРАЖСКИЙ ГИГАНТ 2008 * 4256       05   со  
  9705265 ПРЕЗИДЕНТ РЗ 2003 * 1376       05   со  
  9154446 ПРИНЦ 2010 * 770       05   со  
  9553404 СИЛАЧ 2006 * 4256       05   со  
  9464347 СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ 2007 * 5818, 1024       05   со  
  9610413 ЭДВАРД 2005 * 9275       05   со  
  8605912 ЮДИНКА 1990 * 150       04   со  
  8755430 ЮПИТЕР 2012 * 6850       05   со  
  6100732 ЯБЛОЧНЫЙ 1961 * 1024, 5946, 4300, 5818     03   со  
                         
Сельдерей черешковый и листовой ( Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. )
  9463324 АТЛАНТ 2006 * 150       05 че со  
  9705558 АФИНА 2004 * 768       05 ли со  
  9553424 БОДРОСТЬ 2006 * 4256       05 ли со  
  8853029 ВАНЮША 2011 * 13954       05 ли со  
  9155055 ГАМАЮН 2010 * 945       05 ли со  
  8755711 ЖЕНИХ 2012 * 8469, 15244       05   со  
  9809210 ЗАХАР 2000 * 150       05 ли со  
  9464346 ЗОЛОТОЙ 2007 * 5818, 1024       05 че со  
  9252942 ЛЕКАРЬ 2008 * 6850       03 ли со  
  9464456 МАЛАХИТ 2007 * 7       04 че со  
  9804765 НЕЖНЫЙ 1999 * 12572       05 ли со  
  9908083 ПАРУС 2002 * 1024, 5818       05 ли со  
  9463676 ПАСКАЛЬ 2007 * 12754       05 че со  
  9610064 САМУРАЙ 2004 * 159, 150       05 ли со  
  9359285 СЕНЕЖ 2007 * 8469, 15233, 13954       05 ли со  
  9610368 СПАРТАНЕЦ 2005 * 2877       05 ли со  
  9900845 ТАНГО 2000 * 768       05 че со  
  8953259 ХРУСТ 2010 * 6850       05 че со  
  9359284 ЧУДАК 2007 * 8469, 15233, 13954       05 ли со  
  8953553 ШЕФ-ПОВАР 2011 * 7664       03 ли со  
  9359110 ЮТА 2007 * 4256       05 че со  
                         
Скорцонера ( Scorzonera hispanica L. )
  9463680 ЛЕЧЕБНЫЙ 2006 * 5112   пщ       со  
® 9705484 СОЛНЕЧНАЯ ПРЕМЬЕРА 2003 * 53 / 53   пщ       со  
                         
Спаржа ( Asparagus officinalis L. )
  5050014 АРЖЕНТЕЛЬСКАЯ 1950 * 1024              
  9464325 ЦАРСКАЯ 2006 * 4256   пщ       со  
                         
Стахис ( Stachys affinis Bunge )
  9253414 БОЧОНОК 2008 * 150           со  
  9205845 РАКУШКА 1994 * 150              
                         
Тимьян овощной ( Thymus L. )
  9705282 АЙБОЛИТ 2003 * 1778   пщ       со  
  9903852 БОГОРОДСКИЙ СЕМКО 2000 * 7   пщ       со  
  9704973 ЗМЕЙКА 2003 * 1024   пщ       со  
  9810224 МЕДОК 2002 * 4256   пщ          
  9704978 РАДУЖНЫЙ 2003 * 1024   пщ       со  
  9610488 РОМАНОВСКИЙ 2004 * 2   пщ       со  
                         
Тмин овощной ( Carum L. )
  9609866 АППЕТИТНЫЙ 2004 * 4256   пщ       со  
  9463678 АРОМАТНЫЙ 2006 * 5112   пщ       со  
  9464345 ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 2006 * 1024   пщ       со  
  9704977 ВОСТОЧНЫЙ АРОМАТ 2003 * 1024   пщ       со  
  9903810 ГАЛЬЯНОВСКИЙ СЕМКО 2000 * 7   пщ       со  
  8756748 ДУШИСТЫЙ 2013 * 4300   пщ       со  
 
Prev Next

В энергопотребителей вселяют умеренность

В энергопотребителей вселяют умеренность

Правительство все же рассмотрит рост тарифов для населения.

Read more

Прописка на даче по новому закону – кто …

Прописка на даче по новому закону – кто и как может получить

Итак, если вы решили воспользоваться появившейся возможностью и прописаться на даче, вам придется пройти многочисленные бюрократические препятствия.

Read more

Садоводы молчать не станут.

Садоводы молчать не станут.

Вот и наступил год 2019 - год Свиньи. По иронии, именно с ней ассоциируется вступление в силу с 1 января 2019 года Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества...

Read more

Манифест

Вопреки сложившемуся мнению, мы не имеем финансовых взаимоотношений с государственными структурами, партиями и общественными объединениями, взаимодействуя с ними лишь в рамках информационного сотрудничества. Мы не гонимся за репутацией "жёлтой прессы". Любой человек может высказывать своё мнение на нашем форуме и комментировать любую статью, при соблюдении правил сайта.

Важно

Мнение Редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Комментарии являются мнением авторов этих комментариев.

Предупреждение / Disclaimer: просматривая страницы этого ресурса, Вы автоматически соглашаетесь с Правилами сайта.

Баннер

НЕ "ЗАБЫВАЙТЕ" СВОИХ ПИТОМЦЕВ НА ДАЧАХ!

Имейте совесть!

не забывай животных

Баннер
Баннер
Баннер

Кадастровая стоимость земель в садоводствах


Яндекс.Метрика

Пользователь

После регистрации становятся доступны все сервисы портала. (Форум, Комментарии и т.д.)

Информация из каталога:

  • Всего привязано к карте 2662 садоводств.