Редиска

E-mail Печать PDF
  Код Название Год Регион Оригинатор Признак            
        допуска Патенто - обладатель 1 2 3 4 5 6 7
Редис ( Raphanus sativus L. var.sativus )
  9704980 18 ДНЕЙ 2003 * 1024, 956       03   со уц
® 9153875 АЛЕНКА 2010 * 6850 / 6850       03   со ок
® 9052073 АЛЕШКА 2010 * 7664 / 7664 F1     02   со ок
  9052906 АМУР 2010 * 4256, 159       03   со по
  9253219 АНАБЕЛЬ 2009 * 770 F1     04   со ок
  9359070 АНЖЕЛИКА 2008 * 6850       03   со уц
® 9252283 АРИЯ 2008 * 150 / 150       03   со уц
® 9553506 АСКАНИЯ 2005 * 5223 / 5223       03   со эл
  9359074 БАРОН 2008 * 6850       03   со эл
® 9463002 БЕЛЫЕ НОЧИ 2008 * 2877 / 2877       05   со ок
  9359884 БЕЛЫЙ ЗЕФИР 2008 * 2       03   со ок
  9463867 БЕЛЫЙ КЛЫК 2007 * 4256       05   со св
® 9252712 БОДРОСТЬ 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9153916 БОРЬКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  8853033 БУСИНКА 2011 * 13954       03   со ок
  8902194 ВАРИАНТ 1992 * 150       03   со ок
  8953946 ВЕНА 2011 * 3906       03   со ок
  9550038 ВЕРА МС 1997 * 12572       05   со ок
  9359201 ВИРАЖ 2008 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со ок
  5000939 ВИРОВСКИЙ БЕЛЫЙ 1956 * 142       05   со ок
  9153877 ВНУЧКИНА РАДОСТЬ 2012 * 6850       07   со ок
® 9463533 ВСЕСЕЗОННЫЙ 2007 * 4300 / 4300       03   со ок
  9358961 ВУЛКАН 2008 * 8469, 15233, 13954       07   со кс
  5700400 ВЮРЦБУРГСКИЙ 59 1957 * 5946       06   со ок
  9908390 ГЛОБУС 2002 * 5223 F1     03   со ок
  9154553 ГЛОРИЕТ 2010 * 9801 F1     05   со ок
  8853032 ГУСАР 2011 * 13954       03   со ок
  9463157 ДАБЕЛ 2006 * 770 F1     04   со ок
® 9358924 ДАМСКИЙ КАПРИЗ 2008 * 9399, 10070 / 9399, 10070       03   со ок
  9359428 ДАНКО 2008 * 4256       03   со ок
  9403060 ДЕКА 1995 * 1085           зг ок
® 9052071 ДЕТСКИЙ 2010 * 7664 / 7664 F1     02   со ок
  9359493 ДЖОЛИ 2008 * 9521       02   со ок
  8953822 ДИЕГО 2011 * 763 F1     03   со ок
  9553188 ДОНАР 2005 * 5703 F1     03   со ок
  5600642 ДУНГАНСКИЙ 12/8 1956 * 6776       07   со по
  9464398 ДУРО КРАСНОДАРСКОЕ 2007 * 10571       05   со ок
  6300731 ЖАРА 1956 * 5946, 4300, 5818, 6855, 12754       03   со ок
  9464392 ЗАРНИЦА 2008 * 2       05   со ок
  6601120 ЗАРЯ 1971 * 159, 5818, 4256       03   со ок
  9601414 ЗЛАТА 1998 * 12572       03   со ок
® 9609738 ИГОРЕК 2004 * 2895 / 2895       03   со ок
  9052113 ИМПЕРИАЛ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9358960 КАЙМАН 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9553457 КАМЕЛОТ 2005 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9052910 КАРДИНАЛ 2010 * 4256, 159       03   со по
  9052606 КАРИНА 2011 * 13063       03   со ок
  8755550 КАРМЕЛИТА 2012 * 4256, 159       03   со ок
  9553612 КАРМЕН 2006 * 4256       03   со ок
  9463707 КАСПАР 2007 * 5703 F1     03   со ок
  8606188 КВАРТА 1989 * 159           зг ок
  9359441 КВИК 2008 * 1024, 142, 14655       05   со эл
® 9358926 КИНГ-КОНГ 2008 * 10070, 9399 / 10070, 9399       03   со ок
® 9359609 КИС-КИС 2008 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9252713 КЛАД 2009 * 4300 / 4300       03   со по
® 9252715 КЛУБОК 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
  9358967 КОНТРАСТ 2009 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
® 8953783 КОРМИЛЕЦ 2011 * 4300 / 4300       03   со уц
  9705124 КОРОЛЕВА МАРГО 2003 * 150, 3164       03   со ок
® 9359071 КОРОЛЕВА РЫНКА 2008 * 6850 / 6850       02   со ок
  9811366 КОРСАР 2002 * 15233, 13954       03   со ок
  9810127 КОРУНД 2002 * 6375       03   со ок
® 9252560 КРАСА 2009 * 6850 / 6850       03   со ок
  9553390 КРАСА АЛТАЯ 2006 * 2       03   со ок
® 9358852 КРАСНО СОЛНЫШКО 2008 * 2877 / 2877       05   со ок
® 9153919 КРАСНОГОЛОВКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  5600669 КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН 1958 * 5946, 4300, 46, 6855     05   со уц
  9463658 КРИМСОН ГИАНТ ГЛОБ 2008 * 5112       05   со ок
  9358966 ЛИМАН 2009 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
  9463868 ЛЮБАВА 2007 * 4256       03   со уц
  9610414 ЛЮЦИНКА 2006 * 9275       03   со ок
® 9359611 МАЛАГА 2008 * 4300 / 4300       04   со ок
  9002073 МАРК 1993 * 159           зг ци
  9553526 МАЯК 2006 * 4256       03   со ок
  9610025 МЕРКАДО 2005 * 4256       05   со ок
® 8953792 МИЗИНЧИК 2011 * 4300 / 4300       03   со уц
  9359227 МОЛНИЯ 2008 * 7 F1     03   со ок
  8953360 МОНДИАЛ 2011 * 12058 F1     04   со ок
  8504830 МОХОВСКИЙ 1994 * 150, 6855       03   со ок
® 9359077 МУЛАТКА 2009 * 6850 / 6850       05   со эл
  8755547 НЕЖНОСТЬ 2012 * 4256, 159       03   со ок
  9359072 НОТА 2008 * 6850       03   со ок
® 9463531 НЯМ-НЯМ 2007 * 4300 / 4300       03   со ок
  9052114 ОДИССЕЙ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9553117 ОКТАВА 2005 * 4256       06   со ок
  9052162 ОСЕННИЙ ГИГАНТ 2010 * 4256       07   со эл
  9400010 ПАМЯТИ КВАСНИКОВА 1996 * 159       03   со ок
  9610384 ПАССИЯ 2005 * 9275       02   со уц
® 9153918 ПАШКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9052072 ПЕРВЕНЕЦ 2010 * 7664 / 7664 F1     03   со ок
® 9252714 ПИНГ ПОНГ 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9359106 ПОБЕДИТЕЛЬ 2008 * 10936 / 10936       03   со ок
  9705564 ПОКЕР 2004 * 768       04   со ок
  9601422 ПОЛИТЕЗ 1998 * 12572       03   со ок
  9462120 ПОЛКА 1996 * 9521       03   со ов
® 9359073 ПРЕМЬЕР 2008 * 6850 / 6850       03   со ок
  9908384 ПРЕСТО 2002 * 5223       03   со ок
® 9153876 ПРИНЦ ДАТСКИЙ 2010 * 6850 / 6850       03   со ок
  7103840 РАННИЙ КРАСНЫЙ 1978 * 15054           зг ок
  8755707 РАННИЙ ХРУСТИК 2012 * 8469, 15244       03   со ок
  9900969 РЕБЕЛ 2000 * 768       03   со ок
  9705565 РЕГГЕ 2004 * 768       05   со ок
  9053010 РЕГЕНТ 2010 * 10936       05   со ок
  9358964 РЕЗИДЕНТ 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9359508 РИЗЕНБУТТЕР 2009 * 1024       07   со св
  9800654 РИКА 1998 * 1085       03   со ци
  9358962 РИЧАРД 2008 * 8469, 15233, 13954       04   со оя
  9052328 РОВЕР 2010 * 768 F1     03   со по
  9462880 РОДОС 1996 * 5409, 6375       03   со ок
  4000650 РОЗОВО-КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ КОНЧИКОМ 1940 * 150, 4300, 6776, 5818, 6855, 220       03   со ок
  8853022 РОЗОВЫЙ БОЧОК 2011 * 13954       03   со эл
  9252903 РОЛЕКС 2008 * 768 F1     04   со ок
  9810887 РОНДАР 2002 * 5703 F1     03   со ок
  9551719 РОНДЕЕЛ 1999 * 1376       05   со ок
  5600677 РУБИН 1947 * 4300, 5818, 5946       03   со ок
  9810140 РУДОЛЬФ 2002 * 768 F1     03   со ок
  9052115 РУМЯНЕЦ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
  9464454 САКСА РС 2007 * 1024       05   со ок
  6701094 САРАТОВСКИЙ 1971 * 232       04   со по
  9052118 САХАРОК 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9601430 СВЕТЛЯЧОК 1998 * 12572       05   со св
  9359968 СЕЛЕСТА 2009 * 3906 F1     05   со ок
® 9358923 СИНИЙ ИНЕЙ 2007 * 10070, 9399 / 10070, 9399       05   со оя
  9552758 СЛАВА 1998 * 12572       03   со ци
® 9252561 СЛАДКОЕЖКА 2009 * 6850 / 6850       01   со уц
  9463534 СМАК 2007 * 4300       03   со ок
  9811418 СНЕГИРЕК 2002 * 5818, 1024, 11282       03   со ок
  9359069 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2008 * 6850       05   со уц
  9052116 СНЕЖОК 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
® 9253877 СОНАТА 2009 * 150 / 150       03   со ок
  9907725 СОРА 2001 * 770       03   со ок
  9705036 СОСУЛЬКА 2003 * 5818, 1024       07   со св
  8902208 СОФИТ 1993 * 150       03   со ок
  8953100 СПАРТАК 2010 * 4256, 159       03   со по
  9052117 СПАРТАНЕЦ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9359306 СПРИНГСТАР 2008 * 5703 F1     02   со ок
  9358963 СПРИНТЕР 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9359202 СТИМУЛ 2008 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со эл
® 9605649 СТОЙКИЙ 1997 * 232 / 232       03   со ок
  8853517 СУПЕРСТАР 2012 * 11042       03   со ок
  9901507 ТАРЗАН 2000 * 3906 F1     04   со ок
  6701108 ТЕПЛИЧНЫЙ 1970 * 5946, 159           зг оо
  7103859 ТЕПЛИЧНЫЙ ГРИБОВСКИЙ 1977 * 150             ок
  8853852 ТИНТО 2012 * 816 F1     02   со ок
  8802173 ТОГУЛ 1991 * 2       03   со оо
  9908383 ТОРЕРО 2002 * 5223 F1     03   со ок
® 8953791 УДАЛЕЦ 2011 * 4300 / 4300       05   со ок
  9154076 УДАЧА 2010 * 4256, 159       07   со уц
  9358766 ФАРАОН 2008 * 12572       03   со ок
® 9705125 ФЕЯ 2003 * 150, 3164 / 150, 3164, 4300       03   со ок
  9553832 ФЛАМИНГО РОЗОВЫЙ 2007 * 142, 1024       03   со эл
  9358965 ФОКС 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9358765 ФОРТУНА 2008 * 12572       03   со ок
  9811293 ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК 2003 * 1024       03   со уц
  9551697 ХЕЛРО 1997 * 1376           зг ок
® 9252616 ХРУСТ 2009 * 6850 / 6850       03   со эл
® 9153917 ЧАРОДЕЙ 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  9601457 ЧЕМПИОН 1999 * 5818, 12572       03   со ок
  9358849 ЧЕРРИЭТ 2007 * 9801 F1     06   со ок
  9610422 ШЬНЕЖКА 2006 * 9275       07   со по
  9359305 ЭВОСТАР 2008 * 5703 F1     04   со ок
  7709161 ЭРТАПИШАР 1981 * 5946       04   со по
® 9553507 ЭСПРЕССО 2005 * 5223 / 5223 F1     03   со ок
  8953104 ЮБИЛЕЙНЫЙ 2010 * 4256, 159       05   со ок
  9464240 ЮТШЭНКА 2008 * 9275       03   со эл
  9252195 ЯНОКС 2008 * 770 F1     03   со ок
  9607617 ЯХОНТ 2000 * 2       03   со ок
® 9252716 ЯШКА 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
                         
Редька ( Raphanus sativus L. var. sativus )
  9610417 АГАТА 2006 * 9275     ле     со  
  6001483 ГРАЙВОРОНСКАЯ 1960 * 150     зи        
  9400036 ДЕЛИКАТЕС 1998 * 159     ле     сз  
  5000904 ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ БЕЛАЯ 1950 * 150     зи        
  5000912 ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ 1950 * 150, 5818, 6855     зи        
® 9902937 ЛЕВИНА 2000 * 165 / 165     зи     со  
® 9253178 ЛЕКАРЬ 2008 * 4300 / 4300     зи     со  
  9705037 МАЙСКАЯ 2006 * 5818, 1024     ле     со  
  9463651 МЮНХЕН БИР 2007 * 5112     ле     со  
  9464247 НЕГРИТЯНКА 2007 * 6850     зи     со  
  9553605 НОЧКА 2006 * 4256     зи     со  
  9155056 НОЧНАЯ КРАСАВИЦА 2010 * 945     зи     со  
  5200458 ОДЕССКАЯ 5 1960 * 5946     ле        
® 8953935 ПИКОВАЯ ДАМА 2011 * 7664 / 7664     зи     со  
  8755708 СВАХА 2012 * 8469, 15244     по     со  
  8755709 ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 2012 * 8469, 15244     зи     со  
  9553604 ЦИЛИНДРА 2006 * 4256     зи     со  
  9601465 ЧЕРНАВКА 1998 * 12572     зи     со  
                         
Редька китайская (лоба) ( Raphanus sativus L.convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo )
  9553864 БАРЫНЯ 2006 * 4256     зи     со  
  9464324 ЗАРЕВО 2007 * 4256     ле     со  
® 9463548 ЗЕЛЕНАЯ БОГИНЯ 2006 * 4300 / 4300     ле     со  
  7605676 КЛЫК СЛОНА 1977 * 5946, 5818     ле        
  9463796 КРАСАВИЦА ПОДМОСКОВЬЯ 2007 * 150     по     со  
  9601490 ЛАДУШКА 1997 * 12572     ле     со  
  9705748 МАЛИНОВЫЙ ШАР 2005 * 945     по     со  
  9463686 МАРГЕЛАНСКАЯ 2007 * 5112, 4256     зи     со  
  8954117 МИСАТО РЕД 2012 * 9801     по     со  
  8755703 ПОДНЕБЕСНАЯ 2012 * 8469, 15244     по     со  
  9052685 РЕД МИТ 2011 * 12490     ле     со  
  9809457 СЕВЕРЯНКА 2001 * 2     по     со  
  9601473 СУЛТАН 1997 * 12572     ле     со  
  9359212 ХОЗЯЮШКА 2008 * 4256     зи     со  
  9052681 ЭЙС СПРИНГ 2011 * 13074 F1   ле     со  
  8853069 ЭСМЕРАЛЬДА 2011 * 6850     ле     со  
                         
Редька масличная (салатная) ( Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. )
® 9705635 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 2003 * 150 / 150   са   02   со  
                         
Репа ( Brassica rapa L. var. rapa. (L.) Thell. )
  9463641 БЕЛОСНЕЖКА 2007 * 5112           со  
  9052503 БИРЮЗА 2010 * 150         ли со  
® 9052317 ВНУЧКА 2010 * 4300 / 4300           со  
  9301437 ГЕЙША 1994 * 150           со  
  9463662 ГОЛДЕН БОЛЛ 2007 * 12754           со  
  8853021 ДУНЯША 2011 * 13954           со  
® 9052318 ЖУЧКА 2010 * 4300 / 4300           со  
  9553524 КОМЕТА 2006 * 4256           со  
  8853020 КОРМИЛИЦА 2011 * 13954           со  
  9705123 ЛИРА 2003 * 150           со  
  9553525 ЛУНА 2006 * 4256           со  
  9553405 ОРБИТА 2006 * 4256           со  
  3800717 ПЕТРОВСКАЯ 1 1950 * 150              
  8954482 ПУРПУРНАЯ ПРИМОРЬЯ 2011 * 945           со  
  9051876 ПУРПУРНАЯ С БЕЛЫМ КОНЧИКОМ 2010 * 6850           со  
  9705430 САПФИР 2003 * 150       03 ли со  
  9052505 СЕЛЕКТА 2010 * 150         ли со  
  9809791 СНЕГУРОЧКА 2000 * 150           со  
  9463797 ЮБИЛЕЙНАЯ 85 2007 * 150           со  
 
Prev Next

Изменения в 137 Ф.З. Приватизация земель…

Изменения в 137 Ф.З. Приватизация земельного участка.

2 августа 2019 года 267 Ф.З. внесены изменения в 137 Ф.З. По срокам приватизации земельных участков нас интересует п.2.7.

Read more

Золотые сотки

Золотые сотки

Жуковский, Шаталинский, Туманов, Грудинин сошлись в передаче телеканала "Красная Линия" и принялись обсуждать садоводческую тему и пришли к ужасающим, но правдивым измышлениям о будущем огороднических и садоводческих товариществ. 

Read more

Лесничество Минобороны против СНТ

Лесничество Минобороны против СНТ

В Ульяновске разгорается очередной спор за землю. И снова в истории фигурирует Минобороны. Напомним, не так давно претензии к силовому ведомству возникли у гражданских активистов из-за перекрытых проездов с улицы...

Read more

Манифест

Вопреки сложившемуся мнению, мы не имеем финансовых взаимоотношений с государственными структурами, партиями и общественными объединениями, взаимодействуя с ними лишь в рамках информационного сотрудничества. Мы не гонимся за репутацией "жёлтой прессы". Любой человек может высказывать своё мнение на нашем форуме и комментировать любую статью, при соблюдении правил сайта.

Важно

Мнение Редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Комментарии являются мнением авторов этих комментариев.

Предупреждение / Disclaimer: просматривая страницы этого ресурса, Вы автоматически соглашаетесь с Правилами сайта.

НЕ "ЗАБЫВАЙТЕ" СВОИХ ПИТОМЦЕВ НА ДАЧАХ!

Имейте совесть!

не забывай животных

Баннер
Баннер
Баннер

Кадастровая стоимость земель в садоводствах


Яндекс.Метрика

Пользователь

После регистрации становятся доступны все сервисы портала. (Форум, Комментарии и т.д.)

Информация из каталога:

  • Всего привязано к карте 2662 садоводств.