Редиска

E-mail Печать PDF
  Код Название Год Регион Оригинатор Признак            
        допуска Патенто - обладатель 1 2 3 4 5 6 7
Редис ( Raphanus sativus L. var.sativus )
  9704980 18 ДНЕЙ 2003 * 1024, 956       03   со уц
® 9153875 АЛЕНКА 2010 * 6850 / 6850       03   со ок
® 9052073 АЛЕШКА 2010 * 7664 / 7664 F1     02   со ок
  9052906 АМУР 2010 * 4256, 159       03   со по
  9253219 АНАБЕЛЬ 2009 * 770 F1     04   со ок
  9359070 АНЖЕЛИКА 2008 * 6850       03   со уц
® 9252283 АРИЯ 2008 * 150 / 150       03   со уц
® 9553506 АСКАНИЯ 2005 * 5223 / 5223       03   со эл
  9359074 БАРОН 2008 * 6850       03   со эл
® 9463002 БЕЛЫЕ НОЧИ 2008 * 2877 / 2877       05   со ок
  9359884 БЕЛЫЙ ЗЕФИР 2008 * 2       03   со ок
  9463867 БЕЛЫЙ КЛЫК 2007 * 4256       05   со св
® 9252712 БОДРОСТЬ 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9153916 БОРЬКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  8853033 БУСИНКА 2011 * 13954       03   со ок
  8902194 ВАРИАНТ 1992 * 150       03   со ок
  8953946 ВЕНА 2011 * 3906       03   со ок
  9550038 ВЕРА МС 1997 * 12572       05   со ок
  9359201 ВИРАЖ 2008 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со ок
  5000939 ВИРОВСКИЙ БЕЛЫЙ 1956 * 142       05   со ок
  9153877 ВНУЧКИНА РАДОСТЬ 2012 * 6850       07   со ок
® 9463533 ВСЕСЕЗОННЫЙ 2007 * 4300 / 4300       03   со ок
  9358961 ВУЛКАН 2008 * 8469, 15233, 13954       07   со кс
  5700400 ВЮРЦБУРГСКИЙ 59 1957 * 5946       06   со ок
  9908390 ГЛОБУС 2002 * 5223 F1     03   со ок
  9154553 ГЛОРИЕТ 2010 * 9801 F1     05   со ок
  8853032 ГУСАР 2011 * 13954       03   со ок
  9463157 ДАБЕЛ 2006 * 770 F1     04   со ок
® 9358924 ДАМСКИЙ КАПРИЗ 2008 * 9399, 10070 / 9399, 10070       03   со ок
  9359428 ДАНКО 2008 * 4256       03   со ок
  9403060 ДЕКА 1995 * 1085           зг ок
® 9052071 ДЕТСКИЙ 2010 * 7664 / 7664 F1     02   со ок
  9359493 ДЖОЛИ 2008 * 9521       02   со ок
  8953822 ДИЕГО 2011 * 763 F1     03   со ок
  9553188 ДОНАР 2005 * 5703 F1     03   со ок
  5600642 ДУНГАНСКИЙ 12/8 1956 * 6776       07   со по
  9464398 ДУРО КРАСНОДАРСКОЕ 2007 * 10571       05   со ок
  6300731 ЖАРА 1956 * 5946, 4300, 5818, 6855, 12754       03   со ок
  9464392 ЗАРНИЦА 2008 * 2       05   со ок
  6601120 ЗАРЯ 1971 * 159, 5818, 4256       03   со ок
  9601414 ЗЛАТА 1998 * 12572       03   со ок
® 9609738 ИГОРЕК 2004 * 2895 / 2895       03   со ок
  9052113 ИМПЕРИАЛ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9358960 КАЙМАН 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9553457 КАМЕЛОТ 2005 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9052910 КАРДИНАЛ 2010 * 4256, 159       03   со по
  9052606 КАРИНА 2011 * 13063       03   со ок
  8755550 КАРМЕЛИТА 2012 * 4256, 159       03   со ок
  9553612 КАРМЕН 2006 * 4256       03   со ок
  9463707 КАСПАР 2007 * 5703 F1     03   со ок
  8606188 КВАРТА 1989 * 159           зг ок
  9359441 КВИК 2008 * 1024, 142, 14655       05   со эл
® 9358926 КИНГ-КОНГ 2008 * 10070, 9399 / 10070, 9399       03   со ок
® 9359609 КИС-КИС 2008 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9252713 КЛАД 2009 * 4300 / 4300       03   со по
® 9252715 КЛУБОК 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
  9358967 КОНТРАСТ 2009 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
® 8953783 КОРМИЛЕЦ 2011 * 4300 / 4300       03   со уц
  9705124 КОРОЛЕВА МАРГО 2003 * 150, 3164       03   со ок
® 9359071 КОРОЛЕВА РЫНКА 2008 * 6850 / 6850       02   со ок
  9811366 КОРСАР 2002 * 15233, 13954       03   со ок
  9810127 КОРУНД 2002 * 6375       03   со ок
® 9252560 КРАСА 2009 * 6850 / 6850       03   со ок
  9553390 КРАСА АЛТАЯ 2006 * 2       03   со ок
® 9358852 КРАСНО СОЛНЫШКО 2008 * 2877 / 2877       05   со ок
® 9153919 КРАСНОГОЛОВКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  5600669 КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН 1958 * 5946, 4300, 46, 6855     05   со уц
  9463658 КРИМСОН ГИАНТ ГЛОБ 2008 * 5112       05   со ок
  9358966 ЛИМАН 2009 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
  9463868 ЛЮБАВА 2007 * 4256       03   со уц
  9610414 ЛЮЦИНКА 2006 * 9275       03   со ок
® 9359611 МАЛАГА 2008 * 4300 / 4300       04   со ок
  9002073 МАРК 1993 * 159           зг ци
  9553526 МАЯК 2006 * 4256       03   со ок
  9610025 МЕРКАДО 2005 * 4256       05   со ок
® 8953792 МИЗИНЧИК 2011 * 4300 / 4300       03   со уц
  9359227 МОЛНИЯ 2008 * 7 F1     03   со ок
  8953360 МОНДИАЛ 2011 * 12058 F1     04   со ок
  8504830 МОХОВСКИЙ 1994 * 150, 6855       03   со ок
® 9359077 МУЛАТКА 2009 * 6850 / 6850       05   со эл
  8755547 НЕЖНОСТЬ 2012 * 4256, 159       03   со ок
  9359072 НОТА 2008 * 6850       03   со ок
® 9463531 НЯМ-НЯМ 2007 * 4300 / 4300       03   со ок
  9052114 ОДИССЕЙ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9553117 ОКТАВА 2005 * 4256       06   со ок
  9052162 ОСЕННИЙ ГИГАНТ 2010 * 4256       07   со эл
  9400010 ПАМЯТИ КВАСНИКОВА 1996 * 159       03   со ок
  9610384 ПАССИЯ 2005 * 9275       02   со уц
® 9153918 ПАШКА 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9052072 ПЕРВЕНЕЦ 2010 * 7664 / 7664 F1     03   со ок
® 9252714 ПИНГ ПОНГ 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
® 9359106 ПОБЕДИТЕЛЬ 2008 * 10936 / 10936       03   со ок
  9705564 ПОКЕР 2004 * 768       04   со ок
  9601422 ПОЛИТЕЗ 1998 * 12572       03   со ок
  9462120 ПОЛКА 1996 * 9521       03   со ов
® 9359073 ПРЕМЬЕР 2008 * 6850 / 6850       03   со ок
  9908384 ПРЕСТО 2002 * 5223       03   со ок
® 9153876 ПРИНЦ ДАТСКИЙ 2010 * 6850 / 6850       03   со ок
  7103840 РАННИЙ КРАСНЫЙ 1978 * 15054           зг ок
  8755707 РАННИЙ ХРУСТИК 2012 * 8469, 15244       03   со ок
  9900969 РЕБЕЛ 2000 * 768       03   со ок
  9705565 РЕГГЕ 2004 * 768       05   со ок
  9053010 РЕГЕНТ 2010 * 10936       05   со ок
  9358964 РЕЗИДЕНТ 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9359508 РИЗЕНБУТТЕР 2009 * 1024       07   со св
  9800654 РИКА 1998 * 1085       03   со ци
  9358962 РИЧАРД 2008 * 8469, 15233, 13954       04   со оя
  9052328 РОВЕР 2010 * 768 F1     03   со по
  9462880 РОДОС 1996 * 5409, 6375       03   со ок
  4000650 РОЗОВО-КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ КОНЧИКОМ 1940 * 150, 4300, 6776, 5818, 6855, 220       03   со ок
  8853022 РОЗОВЫЙ БОЧОК 2011 * 13954       03   со эл
  9252903 РОЛЕКС 2008 * 768 F1     04   со ок
  9810887 РОНДАР 2002 * 5703 F1     03   со ок
  9551719 РОНДЕЕЛ 1999 * 1376       05   со ок
  5600677 РУБИН 1947 * 4300, 5818, 5946       03   со ок
  9810140 РУДОЛЬФ 2002 * 768 F1     03   со ок
  9052115 РУМЯНЕЦ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
  9464454 САКСА РС 2007 * 1024       05   со ок
  6701094 САРАТОВСКИЙ 1971 * 232       04   со по
  9052118 САХАРОК 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9601430 СВЕТЛЯЧОК 1998 * 12572       05   со св
  9359968 СЕЛЕСТА 2009 * 3906 F1     05   со ок
® 9358923 СИНИЙ ИНЕЙ 2007 * 10070, 9399 / 10070, 9399       05   со оя
  9552758 СЛАВА 1998 * 12572       03   со ци
® 9252561 СЛАДКОЕЖКА 2009 * 6850 / 6850       01   со уц
  9463534 СМАК 2007 * 4300       03   со ок
  9811418 СНЕГИРЕК 2002 * 5818, 1024, 11282       03   со ок
  9359069 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2008 * 6850       05   со уц
  9052116 СНЕЖОК 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со эл
® 9253877 СОНАТА 2009 * 150 / 150       03   со ок
  9907725 СОРА 2001 * 770       03   со ок
  9705036 СОСУЛЬКА 2003 * 5818, 1024       07   со св
  8902208 СОФИТ 1993 * 150       03   со ок
  8953100 СПАРТАК 2010 * 4256, 159       03   со по
  9052117 СПАРТАНЕЦ 2010 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9359306 СПРИНГСТАР 2008 * 5703 F1     02   со ок
  9358963 СПРИНТЕР 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со ок
  9359202 СТИМУЛ 2008 * 8469, 15233, 13954 F1     03   со эл
® 9605649 СТОЙКИЙ 1997 * 232 / 232       03   со ок
  8853517 СУПЕРСТАР 2012 * 11042       03   со ок
  9901507 ТАРЗАН 2000 * 3906 F1     04   со ок
  6701108 ТЕПЛИЧНЫЙ 1970 * 5946, 159           зг оо
  7103859 ТЕПЛИЧНЫЙ ГРИБОВСКИЙ 1977 * 150             ок
  8853852 ТИНТО 2012 * 816 F1     02   со ок
  8802173 ТОГУЛ 1991 * 2       03   со оо
  9908383 ТОРЕРО 2002 * 5223 F1     03   со ок
® 8953791 УДАЛЕЦ 2011 * 4300 / 4300       05   со ок
  9154076 УДАЧА 2010 * 4256, 159       07   со уц
  9358766 ФАРАОН 2008 * 12572       03   со ок
® 9705125 ФЕЯ 2003 * 150, 3164 / 150, 3164, 4300       03   со ок
  9553832 ФЛАМИНГО РОЗОВЫЙ 2007 * 142, 1024       03   со эл
  9358965 ФОКС 2008 * 8469, 15233, 13954       03   со уц
  9358765 ФОРТУНА 2008 * 12572       03   со ок
  9811293 ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК 2003 * 1024       03   со уц
  9551697 ХЕЛРО 1997 * 1376           зг ок
® 9252616 ХРУСТ 2009 * 6850 / 6850       03   со эл
® 9153917 ЧАРОДЕЙ 2010 * 4300 / 4300       03   со ок
  9601457 ЧЕМПИОН 1999 * 5818, 12572       03   со ок
  9358849 ЧЕРРИЭТ 2007 * 9801 F1     06   со ок
  9610422 ШЬНЕЖКА 2006 * 9275       07   со по
  9359305 ЭВОСТАР 2008 * 5703 F1     04   со ок
  7709161 ЭРТАПИШАР 1981 * 5946       04   со по
® 9553507 ЭСПРЕССО 2005 * 5223 / 5223 F1     03   со ок
  8953104 ЮБИЛЕЙНЫЙ 2010 * 4256, 159       05   со ок
  9464240 ЮТШЭНКА 2008 * 9275       03   со эл
  9252195 ЯНОКС 2008 * 770 F1     03   со ок
  9607617 ЯХОНТ 2000 * 2       03   со ок
® 9252716 ЯШКА 2009 * 4300 / 4300       03   со ок
                         
Редька ( Raphanus sativus L. var. sativus )
  9610417 АГАТА 2006 * 9275     ле     со  
  6001483 ГРАЙВОРОНСКАЯ 1960 * 150     зи        
  9400036 ДЕЛИКАТЕС 1998 * 159     ле     сз  
  5000904 ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ БЕЛАЯ 1950 * 150     зи        
  5000912 ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ 1950 * 150, 5818, 6855     зи        
® 9902937 ЛЕВИНА 2000 * 165 / 165     зи     со  
® 9253178 ЛЕКАРЬ 2008 * 4300 / 4300     зи     со  
  9705037 МАЙСКАЯ 2006 * 5818, 1024     ле     со  
  9463651 МЮНХЕН БИР 2007 * 5112     ле     со  
  9464247 НЕГРИТЯНКА 2007 * 6850     зи     со  
  9553605 НОЧКА 2006 * 4256     зи     со  
  9155056 НОЧНАЯ КРАСАВИЦА 2010 * 945     зи     со  
  5200458 ОДЕССКАЯ 5 1960 * 5946     ле        
® 8953935 ПИКОВАЯ ДАМА 2011 * 7664 / 7664     зи     со  
  8755708 СВАХА 2012 * 8469, 15244     по     со  
  8755709 ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 2012 * 8469, 15244     зи     со  
  9553604 ЦИЛИНДРА 2006 * 4256     зи     со  
  9601465 ЧЕРНАВКА 1998 * 12572     зи     со  
                         
Редька китайская (лоба) ( Raphanus sativus L.convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo )
  9553864 БАРЫНЯ 2006 * 4256     зи     со  
  9464324 ЗАРЕВО 2007 * 4256     ле     со  
® 9463548 ЗЕЛЕНАЯ БОГИНЯ 2006 * 4300 / 4300     ле     со  
  7605676 КЛЫК СЛОНА 1977 * 5946, 5818     ле        
  9463796 КРАСАВИЦА ПОДМОСКОВЬЯ 2007 * 150     по     со  
  9601490 ЛАДУШКА 1997 * 12572     ле     со  
  9705748 МАЛИНОВЫЙ ШАР 2005 * 945     по     со  
  9463686 МАРГЕЛАНСКАЯ 2007 * 5112, 4256     зи     со  
  8954117 МИСАТО РЕД 2012 * 9801     по     со  
  8755703 ПОДНЕБЕСНАЯ 2012 * 8469, 15244     по     со  
  9052685 РЕД МИТ 2011 * 12490     ле     со  
  9809457 СЕВЕРЯНКА 2001 * 2     по     со  
  9601473 СУЛТАН 1997 * 12572     ле     со  
  9359212 ХОЗЯЮШКА 2008 * 4256     зи     со  
  9052681 ЭЙС СПРИНГ 2011 * 13074 F1   ле     со  
  8853069 ЭСМЕРАЛЬДА 2011 * 6850     ле     со  
                         
Редька масличная (салатная) ( Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. )
® 9705635 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 2003 * 150 / 150   са   02   со  
                         
Репа ( Brassica rapa L. var. rapa. (L.) Thell. )
  9463641 БЕЛОСНЕЖКА 2007 * 5112           со  
  9052503 БИРЮЗА 2010 * 150         ли со  
® 9052317 ВНУЧКА 2010 * 4300 / 4300           со  
  9301437 ГЕЙША 1994 * 150           со  
  9463662 ГОЛДЕН БОЛЛ 2007 * 12754           со  
  8853021 ДУНЯША 2011 * 13954           со  
® 9052318 ЖУЧКА 2010 * 4300 / 4300           со  
  9553524 КОМЕТА 2006 * 4256           со  
  8853020 КОРМИЛИЦА 2011 * 13954           со  
  9705123 ЛИРА 2003 * 150           со  
  9553525 ЛУНА 2006 * 4256           со  
  9553405 ОРБИТА 2006 * 4256           со  
  3800717 ПЕТРОВСКАЯ 1 1950 * 150              
  8954482 ПУРПУРНАЯ ПРИМОРЬЯ 2011 * 945           со  
  9051876 ПУРПУРНАЯ С БЕЛЫМ КОНЧИКОМ 2010 * 6850           со  
  9705430 САПФИР 2003 * 150       03 ли со  
  9052505 СЕЛЕКТА 2010 * 150         ли со  
  9809791 СНЕГУРОЧКА 2000 * 150           со  
  9463797 ЮБИЛЕЙНАЯ 85 2007 * 150           со  
 
Prev Next

Конец советского феномена: почему дачи о…

Конец советского феномена: почему дачи оказываются

В СССР сложилась парадоксальная ситуация — от 25% до 35% семей имели садовые участки. Бедная по меркам западного мира страна была населена людьми, имевшими фактически по два жилища. Это было...

Read more

Что опять?

Что опять?

Единое ведомство возьмет на себя координацию обеспечения жизнедеятельности и взаимодействия с российскими садоводами.

Read more

Консолидация полным ходом

Консолидация полным ходом

МОЭСК упростила условия приема на свой баланс электросетей от СНТ. Разъяснения новых требований.

Read more

Манифест

Вопреки сложившемуся мнению, мы не имеем финансовых взаимоотношений с государственными структурами, партиями и общественными объединениями, взаимодействуя с ними лишь в рамках информационного сотрудничества. Мы не гонимся за репутацией "жёлтой прессы". Любой человек может высказывать своё мнение на нашем форуме и комментировать любую статью, при соблюдении правил сайта.

Важно

Мнение Редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Комментарии являются мнением авторов этих комментариев.

Предупреждение / Disclaimer: просматривая страницы этого ресурса, Вы автоматически соглашаетесь с Правилами сайта.

Баннер

НЕ "ЗАБЫВАЙТЕ" СВОИХ ПИТОМЦЕВ НА ДАЧАХ!

Имейте совесть!

не забывай животных

Баннер
Баннер
Баннер

Кадастровая стоимость земель в садоводствах


Яндекс.Метрика

Пользователь

После регистрации становятся доступны все сервисы портала. (Форум, Комментарии и т.д.)

Информация из каталога:

  • Всего привязано к карте 2662 садоводств.